Hledáme účastníky na mezinárodní seminář WOSM pro oblast měření dopadu skautské výchovy

Světová organizace skautského hnutí (WOSM) se již několik let věnuje oblasti měření či hodnocení dopadu skautské výchovy na mladého člověka. V rámci tohoto procesu nyní hledá lidi se zájmem o tuto oblast z mnoha zemí Evropy, kteří by se v oblasti chtěli rozvinout a následně sloužit jako konzultanti pro národní skautské organizace v Evropě.

Junák - český skaut má na tomto semináři, které proběhne v září v Bruselu, k dispozici nejméně dvě místa. Seminář je pro účastníky zdarma, včetně cesty.

Smyslem úsilí WOSM v této oblasti je pomoci zlepšit výchovné působení národních skautských organizací skrze měření a hodnocení dopadu skautingu na mladého člověka. Takové měření pomůže mimo jiné odhalit, jaké části skautského programu fungují dobře a jaké je vhodné dále rozvíjet a posilovat. Nabízený seminář je jednou ze součástí tohoto snažení. 

Základní informace zde uvádíme česky, ale pro rozhodnutí, jestli se budeš ucházet o místo na semináři, si prosím pečlivě přečti níže uvedené kompletní informace anglicky.

Co účastníky semináře čeká

 • získání základních znalostí v oblastech dopadů, plánování dopadů a měření dopadů, porozumění teorii změny
 • seznámení s různými nástrojů sběru dat, práce s průzkumy a s focus groups 
 • seznámení se základy vzorkování s nástroji pro analýzu dat;
 • rozvoj klíčových komunikačních dovedností (aktivní naslouchání, zpětná vazba, překážky komunikace, vliv domněnek atd.);
 • seznámení s klíčovými rámci osobního rozvoje (DISC, systematické myšlení, rámec logických úrovní atd.);
 • rozvíjení týmové práci a vůdčích schopnosti: koučování, krizové řízení, řešení problémů, veřejné vystupování;
 • seznámení se základními principy řízení změn a strategického přístupu;
 • rozvíjení základních dovedností pro budování vztahů: emoční inteligence, empatie, interkulturní kompetence

Vhodný profil účastníka

 • podílí se na vedení skautského oddílu nebo jako vzdělavatel*ka na skautských akcích, případně má jinou větší dobrovolnickou zkušenost ze skautu 
 • má zkušenost s týmovou prací, facilitací diskuzí nebo projekty rozvoje kapacit
 • má zájem o téma měření dopadu skautské výchovy na mladého člověka
 • má zájem stát se jedním z konzultantů WOSM pro toto téma
 • má takovou znalost anglického jazyka, která umožňuje aktivně se zapojit do semináře
 • ideálně má zkušenost z oblasti výzkumu, sociálních věd, psychologie, sociologie, pedagogiky nebo práce s daty
 • přednost budou mít účastníci ve věku 18 až 35 let, ale pro zájemce nejsou stanoveny žádné horní věkové limity

Základní informace k semináři

Seminář proběhne 20. až 24. září 2023 v Bruselu. Zúčastní se jej tři desítky účastníků z celé Evropy. Seminář je pro účastníky zdarma, z projektu je placeno jejich ubytování, stravování, školení i doprava do Bruselu. 

Přihlašování probíhá do 15. června 2023.

Níže v anglickém kompletní textu najdeš i další informace a také odkaz na přihlašovací formulář. Pročti si pečlivě kompletně anglické informace, než se rozhodneš. A pokud Tě nabídka zaujala a myslíš, že patříš mezi vhodné adepty, neváhej a přihlas se! 

Své případné dotazy můžeš směřovat na petr.vanek@skaut.cz

Petr Vaněk - Permi
místostarosta (a koordinátor projektu MIYO v Česku)

 ------------------

Information in English

Following is the full information in English. Please read in detail before you apply. And, after careful reading and consideration, do not hesitate to apply. By 15 June. 

CALL FOR PARTICIPANTS: Consultants training: Measuring impact with, for and by youth organisations

WOSM Europe and YMCA Europe are glad to open the Call for Participants for Consultants Training within the project “Measuring Impact: with, for and by youth organisations” (MIYO). The training will take place 20-24 September 2023 in Brussels, Belgium. The participants will be equipped with specific and soft skills so as to be able to provide support in the impact measurement sphere. 

About the Project

The project “Measuring Impact: with, for and by youth organisations” aims at reinforcing the links between policy, research and practice in the youth field by improving the level of evidence of the impact of youth organisations through a robust and recognised research methodology. Ultimately, the project goal is to help strengthen the quality of the educational activities of youth organisations, in particular the ones offered to young people from disadvantaged areas.

Through a strong dissemination dimension, the project aims to impact the youth sector beyond the partners network. The ambition of the project is to be a milestone in the implementation of the EU Youth Strategy by increasing the level of evidence in terms of societal impact and learning outcomes of youth empowerment activities provided by youth organisations.

More information about the project can be found here

The Overall Aim of the Training

Improve the educational offer of youth organisations through strengthening their digital capacity to utilise the impact assessment methodology

Main Objectives of the Training 

With a duration of 3 days, the training will equip participants with research skills, necessary soft skills for organising and running research as well as general consultancy skills.

The Participants will: 

 • Obtain basic knowledge in the spheres of impact, impact planning and impact measurement, understand theory and levels of change, have motivation to improve planning and evaluation mechanisms in their CSOs; 
 • Be provided with an overview of various data collection tools, including but not limited to surveys and focus groups;
 • Learn the basics of sampling strategy;
 • Learn the basics of data analysis tools; 
 • Obtain key efficient communication skills (active listening, feedback, barriers of communication, impact of assumptions, etc.);
 • Get to know key personal development frameworks (DISC framework, systematic thinking, logical levels framework, etc.); 
 • Develop teamwork and leadership skills: coaching, crisis management, problem solving, public speaking;
 • Know basic principles of change management and strategic approach; 
 • Develop basic relationship building skills: emotional intelligence, empathy, intercultural competences. 

Dates, venue

20-24 September 2023

20 September - arrival day, joint dinner and an evening working session

21-23 September - full days of working sessions (with a potential excursion one day in the afternoon)

24 September - morning session till 12.00 and departure 

Belgium, Brussels, Jacques Brel Youth Hostel, location near the centre of Brussels

Format and methodology

The sessions will be delivered in a format of non-formal education using interactive methods of education. Theoretical inputs in a format of short lectures would be included as well. 

Profile of Participants

 • A youth worker, an activist in local community or a civil society organisation with experience of groups facilitation, programmes/​projects delivery and capacity building;
 • Motivation in the topic of the training, being ready to act as a consultant in the sphere of impact measurement when needed (according to WOSM or YMCA Europe requirements);  
 • Sufficient level of English language to participate fully in the learning process through discussions;  
 • Prior knowledge/ experience in research is desirable; 
 • Priority will be given to participants 18-35 years old but there are no upper age limits for the applicants. 

Recognition

After the training, all participants will receive a Youth Pass certificate that will  recognise their competences acquired in the training.  Certificates from the Bureau Européen du Scoutisme and YMCA Europe can be issued upon request as well. 

Financial Conditions

There is no participation fee but the participants will be expected to be involved as volunteers after the training (according to WOSM or YMCA Europe requirements).

Cost to be covered by the project, by the organisers: 

Travel costs (cost and eco efficient);

Accommodation 20-24 September in Jacques Brel Youth Hostel in Brussels, shared rooms;

Meals (starting from dinner 20 September, ending by breakfast of 24 September);

Programme, experts and administration costs. 

Application Form

https://forms.gle/​sXLnKpoeqWVPCA8f7 

Deadline for application: 15 June 2023 

Training Team

The training team is composed of experienced researchers from the Maynooth University Department of Applied Social Studies and trainers from WOSM Europe and YMCA Europe. 

Contacts

If you have any questions, please, contact:
Olga Lukina - olga@ymcaeurope.com 
Margarita Gaboyan margarita.gaboyan@scout.org

or, in case of Czechia-specific questions:
Petr Vaněk - Permi - petr.vanek@skaut.cz