Družinovka pro vedoucí č. 13 – přijde náraz do zdi?

Máte jako vedoucí pocit, že vše funguje. Původní zářijové nesnáze nových i staronových rádců a rádkyň jsou překonány. Družiny mají ustálený počet členů a členek. Na schůzkách probíhá program… Když tu na oddílové radě přijde náraz! Ne nadarmo tato Družinovka pro vedoucí má číslo 13.

Kluci a holky vstupují do rádcování se svými představami. Ty jsou ovlivněné tím, jak vnímali předchozího rádce / předchozí rádkyni, jejich věkem, zkušenostmi. Mnohdy se těší - je to jejich první velká funkce (ano, je to velká funkce), můžou něco řídit, ovlivňovat. První oddílové rady vypadají v pohodě a pak, v prosinci se na radě spustí stavidlo:

Nejprve jsem se na to velmi těšil, jak povedu schůzky a budu šéf družiny. Následně jsem ale okusil realitu, která mi ukázala, že nic není zadarmo, že před každou schůzkou musím vymýšlet program a také, že již mám zodpovědnost a nemůžu si jen tak nepřijít. 
Lukáš

Nejprve jsem se na to velmi těšil, jak povedu schůzky a budu šéf družiny. Následně jsem ale okusil realitu, která mi ukázala, že nic není zadarmo, že před každou schůzkou musím vymýšlet program a také, že již mám zodpovědnost a nemůžu si jen tak nepřijít. 

Ze jmenování rádcem jsem byl ze začátku nadšený, měl jsem pocit, že konečně můžu něco organizovat a řídit. Brzo jsem ale zjistil, že skutečnou autoritu si musí člověk zasloužit, že nepřijde sama od sebe se jmenováním do funkce a že se nedá vydobýt vyhrožováním a nařizováním kliků. 
Honza

Jaké máme možnosti, když slyšíme, že rádci a rádkyně už nemají sílu a potřebují pomoci?

  1. Vyslechnout si je. Nezlehčovat jejich pocity.
  2. Zeptat se a zjistit, co je příčinou toho, že už nemají sílu. 

“Musím na každou schůzku připravovat program a už nemám nápady.” 

  • Na další oddílovou radu zařazovat programy, které mohou rádci a rádkyně použít na jejich družinovkách (navíc si je také vyzkouší a budou si jistější v zapojení do schůzek)
  • Postupně zapojovat další členy a členky družiny - napřed si připraví jednu krátkou aktivitu (např. při plnění odborek - připraví část toho, na co odborku plní; při plnění stezek zas na úkol ve stezce; nebo třeba jen uvedou a řídí oblíbenou družinovou hru), poté složitější aktivitu (vyrábění, větší hra atp.).
  • Doporučit rádcům a rádkyním chystamprogram.skaut.cz, kde je řada ověřených programů pro družiny.

“Co mám dělat, když mě nikdo neposlouchá”

  • Povídání si na oddílové radě o autoritě. Jak vzniká, co jí ubližuje, jak ji podpořit. Kdo byl/​je pro ně autoritou a proč? 
  • Podporovat rádce a rádkyni mimo družinové schůzky - např. při vedení družiny na schůzkách a výpravách oddílových. Rádce/​rádkyně předá družině důležitou informaci, má speciální roli ve velké hře, kterou hrají všechny družiny.

Obecné rady, co by mohlo pomoci:

  • Výjezdní oddílová rada, kdy rádci a rádkyně stráví společný čas s vedením. Užijí si to, podpoří to důvěru a vztah s vedoucími. A pokud na to nemají čas? Jeden měsíc nebude výprava pro oddíl, ale jen pro oddílovou radu.
  • Rádcovský kurz nebo víkendové setkání Žirafa. Možnost sdílení s dalšími rádci a rádkyněmi.

A jak to dopadlo u Lukáše a Honzy? Dnes spolu vedou středisko a jak na vedení družiny vzpomínají si můžete přečíst v Družinovce č. 12. Co má společného střediskový sněm a družinový systém?

Pavla Sýkorová  – Gymi

koordinátorka programových projektů

Barbora Tichavová – Rozárka

místostarostka a zpravodajka pro program