Družinovka pro vedoucí č. 10 – bezpečnost především – ale jak ji zajistit na družinových akcích?

Po zrušené družinovce minulý týden, kdy byly rádkyně mimo provoz, se opět vracíme na scénu. Tentokrát s palčivým tématem mnoha vedoucích: "Říkáte, že rádci mají být vrstevníci nebo jen o málo starší než zbytek družiny. Jak ale zajistit bezpečnost, když na schůzkách pak není nikdo dospělý a třeba ani člověk nad patnáct? Copak to si můžu vzít na triko?"

Co jste ochotni si takzvaně vzít na triko, je samozřejmě na vás. Jste vedoucí oddílů, nesete odpovědnost za svěřené děti a to není málo. Víme ale z praxe, že i když nároky např. rodičů na zajištění bezpečnosti stoupají, jsou oddíly, které našly cestu, jak družinám zajistit možnost vlastního fungování a zároveň mít bezpečnost pokrytou. A taky víme, že samostatná skautská družina vedená vrstevníkem je základní výchovnou jednotkou plnohodnotné skautské výchovy pro danou věkovou kategorii. Na hledání cest k ní bychom tedy neměli rezignovat.

Hlavně u družin, kde máme začínající rádkyně, tedy ty mladší, se snažíme, aby během jejich družinovek byl v Sudu třeba ve vedlejší místnosti vždycky někdo z nás starších, nejčastěji garantka družiny. Do schůzky nijak nezasahuje, dělá si svou práci vedle v místnosti a je jen připravena být k dispozici, kdyby byla nějaká krize.

Takhle to řeší už dříve zmiňovaná jindřichohradecká Trojka. Mají tu výhodu, že jejich klubovna je součástí skautského domu, kde je víc místností a zmíněná garantka tak má kde být a zároveň nijak neovlivňuje družinu a její program. Je pravdou, že kdyby byla s družinou v klubovně a dělala si své věci, nejspíš to fungování družiny tak jako tak ovlivní a nebude to ideální. Ale kdoví, třeba to někomu funguje a jako možný předstupeň k dalšímu osamostatnění družiny to jistě může být cesta.

A jak je to tedy s tou odpovědností, když se něco stane?

Podrobně problematiku právní odpovědnosti vedoucího a případně i rádců z pohledu družinového systému popisuje tento text a navazující dokument, který jsme zpracovali ve spolupráci s právníky a který zájemcům doporučujeme k pročtení. Pro nás všechny z něj vytahujeme to základní:

Kdyby snad někdy došlo na průšvih v podobě úrazu, poškození majetku apod., právní odpovědnost je primárně odvozována od toho, jak byli rádci a rádkyně připraveni na svou roli a jak je vedoucí připravil na zvládnutí možných situací. Z pohledu vedoucího je tedy klíčové, aby zajistil a přesvědčil se o tom, že rádce je k vedení schůzky kompetentní. Právě to bude nejdůležitějším faktorem při případném posuzování ne/​zanedbání povinného dohledu. A dokonce důležitějším, než samotný věk rádce nebo rádkyně, tedy např. zda již dovršil či nedovršil hranici 15 let.

Co to v praxi znamená

Vedoucí oddílu, potažmo vedení oddílu (tedy např. oddíloví rádci) se musí rádkyním a rádcům družin věnovat a na jejich roli je průběžně připravovat. Nelze to nechat jen na absolvenci rádcovského kurzu. Jak to může vypadat?

  • Na každé oddílové radě je vzdělávací okénko věnované rádcům, rádkyním.
  • Rádci nebo rádkyně mají pravidelné rádcovské schůzky, kde se věnují svým tématům.
  • Na pořad dne by měla přijít témata jako např. poskytnutí první pomoci, přemýšlení o aktivitách z pohledu bezpečnosti (na co si dát pozor, jaké otázky si položit, když vymýšlím aktivitu), seznámení s tím, kde je v klubovně lékárna, kde hlavní jistič, kde hasící přístroj, komu volat v případě krize atd. Pracovat s rádci byste měli ale např. také na tom, jak si zjednat pozornost družiny a respekt, jak si poradit s jednotlivci, kteří rádi vymýšlí lumpárny apod.
  • Vedení oddílu by s rádci mělo spolupracovat na plánu družin tak, aby ho mohl směřovat v případě potřeby, upozornit rádce na rizikové momenty, dohodnout se na jejich ošetření.
  • Čas od času by se vedoucí měl v praxi přesvědčit o tom, jak rádci schůzku vedou, přijít alespoň na část schůzky.
  • Nevynechte ani rodiče skautů a skautek. Měli by vědět, jak máte schůzky zabezpečené a jak jsou rádci, rádkyně na svou roli přichystáni. Rozumět by měli také tomu, proč je pro vás důležité, aby družina mohla fungovat bez dospěláka a jaký to má význam pro jejich děti. Pokud se rodiče stanou vašimi parťáky a stoupenci skautských myšlenek, je to pro vás i pro práci samotných rádců velká podpora.

Jak jste se se zajištěním bezpečnosti u družin popasovali vy? Napište nám nám na program@skaut.cz, rádi se vašim zkušenostem budeme věnovat a můžeme je sdílet jako příklad dobré praxe dalším.

Barbora Tichavová – Rozárka
místostarostka a zpravodajka pro program

Pavla Sýkorová  – Gymi
koordinátorka programových projektů