Změny v programu Dostupný skauting přinášejí zjednodušení a větší flexibilitu. O finanční podporu žádejte do poloviny března

Žádné povinné spolufinancování, větší rozpětí finanční podpory a průběžné schvalování žádostí. To jsou hlavní změny, které v programu "Dostupný skauting - podpora skautské činnosti" přinášíme pro rok 2024. Neváhejte a žádejte o finanční podporu na skautování vašich členů a členek z rodin ve finanční tísni.

Dostupný skauting je program finanční podpory dětem z rodin v aktuální finanční tísni na to, aby mohly dál skautovat. Přes 80 středisek a přístavů v uplynulém roce tuto podporu využilo pro téměř 500 holek a kluků. „ Celkově vnímáme, že podpora z dotace Dostupný skauting jednoznačně přispěla k vyšší účasti podpořených dětí na výpravách a skautských akcích, zároveň dětem díky zakoupenému vybavení umožnila tyto akce aktivněji prožít a upevnila tak jejich pozici v oddílech,” hodnotí využití programu Dostupný skauting zástupce jednoho ze středisek (více k vyhodnocení minulého roku viz stručné shrnutí na skautské křižovatce). I v roce 2024 se chystáme podpořit rodiče v tom, aby je finanční tíseň nenutila zvažovat odhlášení dítěte z oddílu.

Novinky a důležité informace pro rok 2024

  • Pro zjednodušení finančního plánování i vyúčtování jsme zrušili povinné spolufinancování nákladů. Aktuálně je tedy možné požádat o dotování 100% vyčíslených nákladů (až do stanoveného limitu) na každé dítě, které splňuje vaše kritéria výběru.
  • Pro rok 2024 otevíráme jedno kolo příjmu žádostí na podporu skautské činnosti s uzávěrkou 15. 3. a jedno kolo žádostí o příspěvky na letní tábor (viz dále).
  • Novinka: Žádosti, které splňují podmínky, budeme průběžně schvalovat až do dosažení limitu 500 000 Kč. Následné schvalování žádostí je podmíněno potvrzením o získání dotace od MŠMT a bude také závislé na množství došlých žádostí od vás. Po rozdělení 500 000 Kč obdrží další žadatelé vyrozumění nejpozději do 31. 3. Doporučujeme proto se zasláním žádostí neotálet.
  • Příjem a zpracování žádostí probíhá ve skautISu. V polovině února bude ve skautISu aktualizován formulář pro vyplnění žádosti. Bude přehlednější, ale co se týče povinných náležitostí, tak se nebude lišit od stávajícího. Žádost lze vyplnit v obou variantách formuláře.
  • Možnost požádat o příspěvek na letní tábor otevřeme 1. dubna 2024. Dítě, které obdrží příspěvek z dotace na skautskou činnost, může být podpořeno i příspěvkem na tábor. Podrobné podmínky zveřejníme do poloviny března.
  • Spodní hranice podpory skautské činnosti pro jedno dítě je na základě zpětné vazby od žadatelů snížena na 2000 Kč, horní hranice zůstává 7000 Kč. Z procesních důvodů přijímáme žádosti v minimální hodnotě 6000 Kč. Z dotace lze opět financovat účast dítěte na skautských výpravách a akcích a pořídit skautské vybavení (kompletní seznam a podmínky viz metodika). 
  • Kritéria pro výběr dětí do programu si opět střediska a přístavy určí sama. Jsme rádi, že se v roce 2023 tento postup dobře osvědčil. V metodice k programu jsme podrobně rozepsali, jak na to a jaká kritéria doporučujeme použít, finální rozhodnutí je ale na vás. Pokud jste už žádali o podporu z Dostupného skautingu a kritéria se osvědčila, můžete je použít i pro rok 2024.

Metodika, která vychází ze Směrnice k dotacím pro rok 2024, je kompletním průvodcem, který vám pomůže při stanovování kritérií pro výběr dětí do žádosti, oslovování rodičů, sestavování žádosti i nakonec s vyúčtováním. V případě otázek a nejasností jsou na nové e-mailové adrese dostupnyskauting@skaut.cz k dispozici Jana Harušťáková - Žíža (koordinace, obsahové zaměření programu) a Hana Pechoušková - Karamela (finance a vyúčtování). Všechny informace k programu jsou průběžně aktualizovány na Skautské křižovatce - skaut.cz/​dostupnyskauting.

Jana Harušťáková - Žíža | koordinátorka programu Dostupný skauting

Barbora Tichavová – Rozárka | místostarostka a zpravodajka pro program