Dostupný skauting: Připravujeme program finanční podpory skautských holek a kluků z rodin v nepříznivé ekonomické situaci

Energetická krize, rostoucí inflace, doznívající dopady covidové doby. To všechno jsou příčiny, které u stále většího procenta českých rodin způsobují ekonomické potíže. Víme, že jedna z prvních věcí, na které je možné sáhnout při nutnosti úspor, jsou volnočasové aktivity. Chceme přispět k tomu, aby pro ně skauting byl nadále dostupný.

Destabilizace společnosti vinou ekonomické krize může být cestou k destabilizaci hodnot, na kterých naše demokratická společnost stojí. Pro skauting je obrana těchto hodnot klíčová, a proto k ní chce i nadále významně přispívat. Naší cestou je výchova holek a kluků tak, aby se i v čase krize za tyto hodnoty uměli postavit. 

Mnoho rodin - možná ta naše, možná některé rodiny holek a kluků z našeho oddílu či střediska - se v poslední době potýká s finančními těžkostmi. Rostou ceny potravin, bydlení, energií a dopravy. Skauting není drahá věc, přesto se může poměrně jednoduše stát, že se rodina ocitne v situaci, kdy dát pár set korun za víkendovou výpravu je prostě problém. Myslíme si, že finance by neměly být bariérou pro to, aby holky a kluci mohli skautovat a my jsme tak mohli naplňovat naše poslání.

Jsme si vědomi toho, že mnohá střediska nad ulehčením zátěže pro finančně slabší rodiny přemýšlí dlouhodobě a také v té věci konají. Tomuto úsilí tleskáme a děkujeme za něj. Budeme se snažit postavit program Dostupný skauting tak, aby vycházel z již existující zkušeností (viz níže) a tak, aby byl užitečným doplněním jiných postupů.

Proto jsme se rozhodli připravit program finanční podpory s názvem Dostupný skauting. Bude určený pro podporu holek a kluků, pro jejichž rodiny se skauting stává aktuálně hůř dostupným kvůli tíživé ekonomické situaci. Konkrétní a přesné kontury celého programu se pomalu rodí, ale už nyní vám ho můžeme představit takto:

  • finanční podpora bude určena pro holky a kluky z oddílů od 6 do 26 let věku
  • určena bude na úhradu nákladů spojených s oddílovou činností (tedy např. poplatek na výpravy, potřebné vybavení, kroj)
  • finanční podporu dostane středisko potažmo oddíly, nikoliv přímo rodina podpořených holek a kluků
  • posouzení toho, kdo by měl být podpořen, bude v rukou střediska. K tomu vám poskytneme podpůrné materiály, které vám s komunikací vůči rodinám i s posuzováním pomohou
  • program Dostupný skauting bude mít podobu dotačního titulu, to mj. znamená, že za jednotlivé oddíly bude žádat jejich středisko
  • program Dostupný skauting budeme financovat z darů individuálních podporovatelů a z finanční prostředků od MŠMT
  • žádosti bude možné podávat ve dvou vlnách v průběhu roku - v pololetí skautského roku a na jeho počátku. Finanční příspěvek bude možné čerpat v období celého roku 2023.

Program Dostupný skauting chystáme v reakci na zhoršující se ekonomickou situaci nemalého počtu rodin. V tuto chvíli předpokládáme jeho fungování na rok 2023 a nejspíš i 2024. O jeho budoucnosti budeme následně rozhodovat v reakci na zkušenosti s jeho prospěšností a fungováním. 

Pro finanční podporu svých členek a členů v prvním pololetí školního roku 2022/​23 můžete využít také program nabízený Českou radou dětí a mládeže “Darujme kroužky dětem!”, bližší informace o něm naleznete zde

Konkrétnější kontury celého projektu vám představíme v nejbližších týdnech. Zároveň je pro nás důležité, aby co nejlépe odpovídal realitě oddílů a jejich členů. Proto bychom od vás rádi slyšeli vaše zkušenosti a doporučení pro jeho smysluplné nastavení, ale také otázky, které vás k tématu napadají tak, abychom pro ně mohli připravit odpovědi. Zveme vás proto do SkautFóra, kde jsme k tématu otevřeli diskuzní vlákno, případně na online setkání, které proběhne v úterý 29. listopadu od 20.00 hod. a přihlásit se na něj můžete zde

Bára Tichavová - Rozárka
místostarostka a zpravodajka pro program