Dobré skutky s výchovným přesahem: Ukliďme Česko ᒐinak

Zapojujete se někdy do hromadné úklidové akce? A přemýšleli jste nad tím, jak dělat dobro v duchu 8. prvku skautské výchovné metody – Zapojení do společnosti? Pojďme letošní akci Ukliďme Česko využít jako příležitost – nejen k pomoci přírodě, ale i k zamyšlení, jak pomáhat smysluplně. V článku najdete i celou řadu tipů na program.

Sesbírané pytle nejsou vše

Na velkých akcích, které se konají po celé republice, je skvělé to, že dobře motivují k zapojení. Pocit, že ve stejnou dobu se něčemu věnují stovky dalších lidí a efekt našeho snažení je viditelný, je pro ochotu dělat něco dobrého dál velmi důležitý. Kromě konkrétní pomoci kousku zaneřáděné přírody, můžeme ale velmi pomoci i výchově našich kluků a holek. Potenciál je velký – teď ho jen využít. 

Co navrhujeme?

Propojte akci s výchovou a programem 

  1. Věnujme se tématu déle než jedno odpoledne. Zapojte téma odpadu, ekologie, uklízení, dělání dobra aj. do vašeho programu schůzek ->  tipy na programy najdete níže v článku
  2. Zkoumejme, jak dělat dobro dobře. K zamyšlení nám pomůže 8.prvek skautské výchovné metody Zapojení do společnosti. Ten má 4 pilíře, skrze které se na naši akci (tentokrát Ukliďme Česko) můžeme koukat. Pojďme na to:

1) Prospěšnost světu

​​Aby bylo naše zapojení do společnosti prospěšné, je třeba zkoumat potřeby, na které svou činností chceme reagovat. Řešení, která navrhujeme, je potřeba pořádně promyslet. 

Akce Ukliďme Česko se koná již několik let, má svou vytvořenou logistiku, partnery a také komunikaci. Můžete se tak snadno dostat k pomůckám pro práci, k návodům, co a jak třídit, zapojit se do mapování skládek apod. A to vše s minimálním úsilím. Z této perspektivy je tedy vaše pomoc efektivní a prospěšná. 

Avšak i tento formát má případné nevýhody. Připojit se k něčemu, co je připravené, může vést k tomu, že nepátráme po smyslu, nezkoumáme do hloubky problematiku a nenavrhujeme vlastní řešení. A i o tom je pilíř prospěšnost světu.

-> Jak by mohlo vypadat takové zamyšlení? Přemýšlejme nad smyslem projektu. Přemýšlejme nad problémem, který projekt řeší. A zkusme zkoumat, jestli existují ještě jiné způsoby, jak na něj reagovat.  V tomto případě máme téma odpadu. Můžeme se zamyslet například nad tím:

  • Jak se vůbec děje to, že tolik odpadu se objevuje v otevřené krajině? 
  • Jak tomu pomoci dlouhodobě (nejen sběrem po někom?) 
  • A co vlastně o odpadu víme? Proč je ho tolik? Dá se nějak snížit jeho množství? A jaké materiály jsou ekologičtější?

2) Opravdová spolupráce s ostatními

Zapojení do společnosti zdůrazňuje, že utváření lepšího světa je cíl, kterého nemůžeme dosáhnout sami, bez spolupráce s ostatními. Posiluje vazby mezi lidmi a skupinami, bez nichž změny k lepšímu dosáhneme jen stěží. Můžeme se díky ní učit jeden od druhého, sdílet různé zkušenosti a vnímat různé perspektivy.

Do akce Ukliďme Česko se tento se tento princip promítá snadno. Akce stojí  na spolupráci ochotných jednotlivců, odborníků i finančních partnerů. Každý přidá to své: někdo znalosti, někdo materiál a my (skauti i další dobrovolníci) několik set rukou k dílu. Je to hezká ukázka, jak může spolupráce zvětšit dopad dobrých skutků.  

Při akci se potkáme s dalšími lidmi i mimo skautskou bublinu a něco s nimi tvoříme, bavíme se s nimi, rozšiřujeme obzory, rozbouráváme stereotypy. 

Nebojte se vzít příležitost za pačesy a pozvat k těmto akcím i další mimoskautské okruhy. Dejte o akci vědět ve škole, práci, v obci. 

3) + 4) Osobní rozvoj a Každodenní život v oddíle

Zapojení do polečnosti přináší do skautské činnosti nové příležitosti k učení. Přemýšlejme nad výchovným efekty akcí, do kterých se pouštíme, plánujme je s vědomím toho, co chceme kluky a holky naučit a reflektujme to (s nimi). 

V oddílech máte příležitost tenhle pilíř naplnit a rozvinout, záleží hodně na vaší chuti věnovat se tématu hlouběji. Téma odpadu je skvělý námět na širší programovou činnost a samotný úklid může sloužit jako výrazný zážitek k učení. Kluci a holky si něco reálně vyzkouší, zapojí více smyslů a prožijí zapamatovatelnější okamžiky. 

Co třeba na schůzce nějaké z témat (úklid a péče o prostor kolem mě, odpad - jeho příčiny a důsledky apod.) podpořit programem s následnou reflexí - zamyšlením? Pokud bude téma součástí vašeho programu (třeba ještě před akcí samotnou), kluci a holky se s ním mohou lépe ztotožnit a může v nich zanechat hlubší stopu. Pokud nestihnete aktivity před akcí, určitě stojí za to věnovat se jim i po ní. 

A) Využijte aktivity z Chystám program:

EKO-kimovkaÚčastníci procvičí svou všímavost v přírodě. -> vhodné jako evokace - úvod do tématu /hříčka na začátek schůzky.vlčata a světlušky
mladší skauti a skautky (SaS)
Trendy uklízečkaÚčastníci vysvětlí, proč je dobré mít věci uklizené a mít v nich pořádek, a vyzkouší si nové způsoby úklidu. Po dobu 7 dnů dodržují pořádek ve svých věcech. mladší SaS
EkoprogramÚčastník zjistí, kolik odpadků vyprodukuje za jeden den a zamyslí se nad tím, co se s odpadky děje.mladší SaS
starší SaS
mladší roveři a rangers (RS)
Ponoř se (pod hladinu)Účastníci zjistí více o odpadcích, které znečišťují řeky, rybníky, moře a oceány.mladší SaS
starší SaS
mladší RS
Cesta do DobrozeměÚčastníci popíší pozitivní dopad  pomáhání, definují dobrý skutek a po určitou dobu si budou cíleně všímat drobných potřeb ostatních a vhodně na ně reagovat. Poté vyhodnotí, jak se jim tyto potřeby dařilo naplňovat a jaký to mělo efekt.starší SaS
Šetrné chováníÚčastníci kreativně ztvární téma šetrného chování.starší SaS
Hodnota přírodyÚčastníci diskutují nad problematikou globálního znečištování. Účastníci vyjádří, co by mohli dělat, aby dopady globálního znečišťování zmírnili.starší SaS
mladší RS
Jak žít bez odpaduÚčastníci si uvědomí, kolik odpadu vytváří, a stanoví si několik výzev, jak svou produkci odpadu zmírnit.mladší RS

B) Propojte program se stezkami a odborkami

Aktivity uvedené výše z Chystám program jsou navázané na oblasti skautské stezky. Rozvíjíte jimi tak důležité kompetence, zejména z podoblasti Šetrné chování. Pokud ale zdůrazníte i téma péče o vlastní prostor (pořádek v něm), rozvíjíte tak i oblast Praktický život

Navažte na zájem kluků a holek o téma a splňte si další úkoly ze stezky. Například ty rozšiřující z 2.stupně skautské stezky (str.63):

  • Zero-waste: Vyzkouším některou z aktivit zero waste. Např. bezobalové nakupování pečiva, výrobu domácí kosmetiky.
  • Dobré důvody: Třikrát zvládnu odpovědět někomu, kdo se ptá, proč se máme chovat šetrně. Nezapomenu uvést logický důvod. Např. proč třídit odpad, proč nakupovat lokálně. 

Nebo zájemce naveďte na odborku Ekolog/ Ekoložka.

-

Ať se vám vaše akce a programy vydaří! Rádi o jejich průběhu uslyšíme a za fotku budeme také moc rádi. Posílejte případně na marketa.musilova@skaut.cz.

- - -

Za Odbor Skauti na Zemi
Markéta Musilová - Blecha