Děkujeme za mimořádnou pomoc lidem postiženým tornádem na jižní Moravě

V polovině roku 2021 udeřilo na jižní Moravě tornádo. Obyvatelům zasažených obcí způsobilo spoustu bolesti, mnohé připravilo o střechu nad hlavou. S následky se zasažené obce vypořádávají dodnes, a ještě dlouho budou. Blížící se konec roku je dobrým momentem poděkovat těm, kteří pomáhali.

V prvních dnech po tornádu byly velké části zasažených obcí bez proudu, bez vody, bez potravin. Neprůjezdné, plné suti, popadaných střech a polámaných stromů. Zároveň ve stejné době lidé z celé země chtěli postiženým pomáhat. Posílali materiální pomoc, vyráželi na místo jako dobrovolníci. Pomoc je ovšem v krizi třeba koordinovat.

Takovým koordinačním místem se v prvních dnech a týdnech stal Dům kultury Hodonín. Dobrovolnický koordinační tým pomáhal posílat lidské síly na místo, kde jich bylo třeba, třídit došlou materiální pomoc a posílat ji k potřebným. Zorganizovali autobusové linky, které rozvážely dobrovolníky, informovali na sociálních sítích o tom, jaká pomoc je, a nebo naopak není, potřeba. Mezi těmito pomoc-koordinujícími dobrovolníky hráli klíčovou roli skautky a skauti. Zapojili se do pomoci druhým často i přesto, že jejich vlastní skautské klubovny byly tornádem poškozené (Mikulčice) nebo zcela srovnané se zemí (Hodonín).

Děkujeme všem skautům i neskautům, kteří se zapojili do pomoci lidem zasaženým tornádem hned v prvních dnech. Byly to desítky a později stovky pomocných rukou, lidí, kteří toho mnoho nenaspali, lidí, kteří se nezištně a obětavě rozhodli pomáhat bližním. Do aktivní pomoci byla zapojena místní skautská střediska, skautské okresní rady v postižené oblasti, skautská krajská rada Jihomoravského kraje i Skautská nadace Jaroslava Foglara. Všem děkujeme!

Výkonná rada Junák - český skaut rozhodla o udělení několika skautských vyznamenání, za výjimečnou pomoc a podporu skautské pomoci při odstraňování následků živelní katastrofy.  

Držitelem Medaile skautské vděčnosti, určené pro ne-skauty, se stal pan Adam Procházka, ředitel Kulturního domu Hodonín.

Držiteli skautské Medaile díků se stali bratr Matěj Zicháček - Bubo, sestra Lucie Lněníčková - Koudel, bratr Pavel Martinek - Šmudla a bratr Michal Holobrádek - Majkl. Všem jmenovaným blahopřejeme a děkujeme za prokázanou službu.

Děkujeme všem, kteří pomáhají druhým v těžkých situacích. Při tornádu, v průběhu epidemie covid-19 nebo kdykoli jindy. Pomoc potřebným je zásadní, nejen skautská, hodnota, kterou se projevuje naše lidství.  Konec roku je dobrá příležitost pro každého z nás, poděkovat lidem ve svém okolí za pomoc a podporu, drobnou i velikou. Udělejte to také!

Se stiskem levice

Petr Vaněk – Permi
místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti