Dárcovský program společnosti ČEPS: Požádejte si o mimořádný příspěvek na vybavení základen, kluboven a tábořišť

Junák – český skaut získal od společnosti ČEPS podporu z Dárcovského programu v oblastech využití volného času a mládeže rozvoj talentů děti v rámci pilíře Školství, věda a péče o mládeže. Cílem projektu je podpora středisek a oddílů při zajišťování podmínek pro skautskou činnost, konkrétně se zaměřuje na vybavení základen, kluboven a tábořišť. Výše finanční dárcovské podpory je 700 000 Kč.

AKTUÁLNĚ: program je uzavřen, alokovaná částka byla již vyčerpána.

Zažádat si můžete o dar na vybavení klubovny, základny či tábořiště (např. hangár, týpí, kontejner, atp.) jak investičního tak neinvestičního charakteru ve 100% výši (není nutná finanční spoluúčast). Vzhledem k mimořádnosti výzvy doporučujeme využít příspěvek na pořízení investičního majetku.

Pravidla výzvy

 • minimální částka daru pro OJ je 30 000 Kč, maximální je 80 000 Kč (může se jednat o soubor vícero věcí, kusů nebo jedné věci)
 • dar není možné využít na provozní náklady (drobný materiál)
 • uznatelnost nákladů je od 16. 6. 2021
 • prostředky je nutné utratit do 30. 11. 2021

Jak si o dar zažádat?

 • prostřednictvím formuláře
 • vyplněný formulář zašlete do 12. 7. 2021 na e-mailovou adresu ekonomicke@skaut.cz; do předmětu e-mailu uveďte “Dárcovský program ČEPS

Formulář ke stažení zde

Stáhnout

Výsledek komise se dozvíte do 26. 7. 2021. Následně Vám bude zaslán návrh darovací smlouvy.

Jak dar vyúčtovat?

 • vyúčtování vůči ústředí proběhne do 15. 12. 2021
 • vyúčtování zašlete na e-mailovou adresu ekonomicke@skaut.cz
 • součástí jsou:
 • přiložené fotografie nakoupeného vybavení (ideálně s dětmi a jeho využitím; budou vykazovány dárci);
 • scan faktury zakoupeného vybavení (případně jiný doklad zakoupeného vybavení; bude předloženo dárci)

V případě dotazů či nejasností se obraťte na ekonomicke@skaut.cz
Zuzana Vaidová