Covid-19 update: Předběžný skautský výklad táborových opatření

Vzhledem ke změnám činěným ministerstvem přinášíme alespoň předběžnou a stručnou verzi skautských doporučení, pro základní orientaci. Předpokládáme vydání plné verze skautských táborových doporučení v první půli příštího týdne, pokud se do té doby zas něco podstatného nezmění.

Ve zkratce: Ani táborová opatření, ani nařízení k testování nepokládáme zdaleka za ideální, některých změn jsme dosáhli, některých ne. Jsme ale toho názoru, že za přiměřeného respektování vládních opatření je možné s nevelkými komplikacemi uspořádat bezpečný tábor naplněný skautskými radostmi.

Riziko nákazy není zdaleka pryč, vzhledem k výskytu různých variant je riziko výskytu nemoci covid-19 mezi mladými lidmi naopak pravděpodobně vyšší než loni. S tím je třeba přistupovat k přemýšlení o naplňování opatření. Uvědomujme si, že smyslem zesíleného důrazu na hygienickou bezpečnost není uspokojit kontrolu z hygieny, ale skutečně přispět ke snížení rizika přenosu nákazy a ohrožení účastníků tábora i jejich blízkých.

Plná vládní opatření

 • Každé oddílové a střediskové radě doporučujeme přečíst plnou verzi vládních opatření. Není to vždy úplně snadno stravitelné čtení, ale zároveň to není složitá překážka. Jejich přečtení vám pomůže informovaněji provádět potřebné kroky, z nichž ty nejdůležitější najdete níže.

Zotavovací a nezotavovací akce

 • Vládní opatření se výslovně vztahují na zotavovací akce. Ostatní akce, typicky tábory s méně než 30 dětmi, se vládními opatřeními budou řídit přiměřeně povaze opatření a akce.

Dezinfekce a hygiena

 • I letos na tábory patří zesílený důraz na hygienu, od mytí rukou po úklid prostor. Mýdlo a důslednost, i dezinfekce, kde to dává smysl.

Prohlášení o bezinfekčnosti

 • Zde představujeme prohlášení o bezinfekčnosti platné pro tento rok. Aktuální verze zahrnuje všechny úpravy odpovídající letošním opatřením, loňské nebo starší verze prohlášení nepoužívejte. Zároveň je silně doporučeno mít prohlášení o bezinfekčnosti od všech účastníků tábora, nejen dětí.
 • Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte vystavované lékařem zůstává standardní a jeho platnost je 2 roky jako obvykle.

Práce v kuchyni a úklid

 • Na rozdíl od loňského roku je práce dětí v kuchyni za dodržení všech standardních pravidel možná stejně jako v obvyklých letech. Stejně tak se děti mohou zapojovat do péče o společné prostory (s výjimkou dezinfikování ploch, hygienického zázemí, ošetřovny apod.).

Izolace tábora od okolí

 • Je na místě minimalizovat kontakty s lidmi mimo tábor. Doporučujeme zrušit návštěvní dny a omezit i skautské návštěvy na minimum. Na případné návštěvy se vztahují stejné testovací podmínky jako na účastníky tábora. Nákupy zajišťujme v minimálním počtu dobrovolníků. Návštěvy obchodů, hradů, veřejných koupališť apod. s sebou nesou riziko, kterému tábor nemáme vystavovat.

Roušky na táboře

 • Na táboře je roušky potřeba používat pouze při podezření na nákazu, jak potenciálně nakaženou osobou, tak osobami, které ji ošetřují. V jiných situacích použití roušek není třeba. Mimo tábor platí běžné podmínky pro pohyb na veřejnosti a tedy například použití respirátorů nákupčími v obchodech.

Podezření či nákaza

 • V případě podezření na nákazu je třeba okamžitě izolovat danou osobu a situaci hlásit na krajskou hygienickou stanici. O dalším postupu rozhoduje hygienická stanice, a to jak o dalším postupu s danou osobou, tak o pokračování tábora v případě potvrzené nákazy.

Testování před táborem a na táboře

 • Každý účastník se musí prokázat testem nebo alternativou. Bez prokázání nemůže vedení tábora nikomu umožnit účast na táboře. Možnosti jsou PCR test (nejvýše 7 dnů předem), antigenní test ve veřejném testovacím místě (72 hodin), antigenní samotest při nástupu, potvrzení nebo čestné prohlášení o antigenním testu ze školy nebo zaměstnání (72 hodin), 22 dní po prvním očkování, nejvýše 180 dnů od prodělané nákazy. V případě PCR testu je tento platný pro celý tábor. V případě jakékoli verze antigenního testu je třeba test opakovat každých 7 dnů na táboře, nejspíše antigenními samotesty z lékárny.
 • Informaci o možnosti využít PCR testy a zbavit se povinnosti přetestování na táboře budeme dnes sdělovat i na veřejných profilech organizace, doporučujeme dostat zprávu k rodičům co nejdříve. Je zřejmé, že kapacit testovacích míst bohužel nejspíš nebude dost. Náklady na přetestování by měli nést rodiče (ať na základě pokynu od vedoucích k rodičům k přibalení testu navíc nebo uhrazením jeho hodnoty). Středisko se může rozhodnout náklady na testy uhradit v již schváleném rozpočtu, ale výchozí postup je, že náklady jdou za rodiči.

Řešení situací, na které nemyslí pravidla

 • Na táboře budou bezpochyby vznikat situace, které vládní opatření ani skautská doporučení výslovně nepostihují. Například, pokud vedoucí odjede na půl den na očkování, měl by teoreticky mít před návratem opět test. Ten ovšem nic neprokáže, protože nákazu je možné odhalit až po několika dnech. Rozumější je prvních několik dnů po návratu udržovat větší odstupy a třeba spát ve stanu samostatně a provést test na místě po čtyřech dnech po návratu. Je na vedoucím tábora a zdravotníkovi, hledat v takové situaci vhodná řešení vyplývající ze snahy o bezpečnost tábora i jeho účastníků a postupovat se zodpovědným úsudkem.

Dotazy můžete klást na koronavirus@skaut.cz a sledovat můžete také vlákno na SkautFóru. V první polovině příštího týdne zveřejníme další, snad finální, verzi skautských doporučení.

Zde je včerejší večerní příspěvek na FB / skaut, který můžete sdílet dál. Všechny informace o koronaviru, hygienická opatření pro skautskou činnost, tábory a kurzy vždy najdete na jednom místě, na skaut.cz/​koronavirus.

Se stiskem levice

Petr ‚Permi‘ Vaněk | koronavirus@skaut.cz místostarosta a koordinátor koronavirových opatření