Co si skauti myslí o skautských časopisech? Prolistuj si rozsáhlou prezentaci z výzkumu

V únoru byla provedena analýza skautských časopisů, se kterou nyní budou pracovat ústřední orgány a která jim pomůže přijmout vhodná opatření.

Do průzkumu se zapojily tisíce skautů a skautek

Analýza byla provedena prostřednictvím Tiskového a distribučního centra (TDC) a externí sociologické agentury Behavio a zahrnovala (nejen) podrobný online dotazník pro čtenáře časopisů, kvalitativní rozhovory se zástupci redakcí a klíčových zpravodajů VRJ pro jednotlivé oblasti, a další průzkumy mezi členy organizace.

Výsledky analýzy naznačují, že skautské časopisy jsou i nadále důležitým a užitečným nástrojem pro komunikaci se členy hnutí a naplňují stanovené cíle. Zároveň oceňují většinově vysokou kvalitu vydávaných časopisů a vnímají je jako důležitý kanál pro přímo komunikaci se členy hnutí.

Zájemci se mohou s výsledky dotazníku seznámit v následující prezentaci od společnosti Behavio. 

Výkonná rada spolu s Náčelnictvem s přihlédnutím k sebraným datům promyslí návrhy možných úprav v oblasti interní komunikace (zahrnující mj. právě časopisy). 

Vylosovali jsme výherce

Všichni zapojení účastníci průzkumu o skautských časopisech měli šanci vyhrát dron a skautský klobouk. Možná výhra pravděpodobně táhla, zapojilo se rekordní množství skautů a skautek. Z nich pak umělá inteligence na naší žádost vylosovala dva výherce. Gratulujeme. 

Petr 'Permi' Vaněk
místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti

a

Tomáš Slavík (Fred)
ředitel Tiskového a distribučního centra (TDC)