Nové vedení, strategie, systém financování i rozšíření členské základny. Co přinesla 38. Světová konference WAGGGS

Ve dnech 26. – 31. 7. 2023 proběhla v kyperském hlavním městě Nikósie 38. Světová konference World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Hruška, delegátka Junáka – českého skauta z ní přináší čerstvé novinky.

World Association of Girl Guides and Girl Scouts je jedna z našich zaštiťujících organizací. Za Junáka – českého skauta byla na konfrenci delegátkou kontaktní osoba pro WAGGGS, Petra Adamušková – Hruška (na fotce s Alinou Fontanella Morera, manažerkou pro evrospké členské organizace).

Celá konference se nesla v duchu mota “Dream – Act – Lead“, které je zároveň heslem nové strategie na léta 2024 -2029. V ní si WAGGGS klade za cíl stát se největší oragnizací světa vzdělávající dívky a ženy tak, aby byl jejich hlas slyšet a nebyla potlačována základní lidská práva.

Během konference proběhla řada jednání a setkání pracovních skupin. Ta se soustředila např. na jednotlivé aspekty strategie a zkušenosti národních skautských organizací s nimi. Nejvíce prostoru k diskuzi dostala témata krizové řízení, financování a udržitelný rozvoj WAGGGS, na která se nadále zaměří.

Změna financování byla i předmětem hlasování. Nový systém, který odráží jak počet členů, tak bohatsví země (na základě dat ze Světové banky), přináší v letech 2024 až 2026 navýšení poplatků pro Junáka – českého skauta o 66% (2024: 11 496 GBP, 2025: 13 379 GBP, 2026: 15 263 GBP). Národní skautské organizace zároveň vyzvaly WAGGGS k další revizi systému financování a přehodnocení důležitých a nedůležitých programů a investic.

Do Světového výboru WAGGGS byly nově zvoleny:

  • Monika Dreik, Polsko
  • Fiona Lejosne, Francie
  • Helga Mutasingwa, Tanzánie
  • Josephine Mwangi, Keňa
  • Signe Obel, Dánsko
  • Sharrada Segeran, Malajzie

Novou předsedkyní WAGGGS byla zvolena Candela Gonzalez z Argentiny. Místopředsedkyněmi se staly Fiona Lejosne z Francie a Christiane Rouhana z Libanonu.

Další výsledky hlasování přinášejí např. možnost měnit před každou konferencí po konzultaci s národními skautskými organizacemi pravidla zasedání, přehodnocení délky mandátu pro skautky mladší 30 let na 3 roky pro posílení zastoupení mladých, vypracování rozpočtových směrnic WAGGGS a plánu fungování Světových center WAGGGS. Odhlasovalo se také přijetí Chorvatské národní skautské organizace do členské základny.

39. konference World Association of Girl Guides and Girl Scouts se bude konat v roce 2026 v Kambodži.

Petra Adamušková – Hruška
Kontaktní osoba pro WAGGGS, delegátka Junáka – českého skauta na 38. Světovou konferenci WAGGGS