Co je to Intercamp?

Následující text ti představí velmi oblíbenou mezinárodní skautskou akci Intercamp, která se navíc jako jediná ze všech koná každý rok v květnu či červnu. Je ideální vstupní branou do světa mezinárodního skautingu.

Intercamp je evropské setkání skautů a skautek pro 2 až 4 tis. lidí ze 7 zemí Intercamp Committee – Česka, Polska, Německa, Nizozemí, Belgie, Francie, a evropských oddílů USA. Akce se koná každý rok na svatodušní svátky (koncem května či začátkem června), a to vždy od pátečního večera do pondělního dopoledne. Pořadatelské země Intercampu se v jeho organizaci střídají od roku 1967.

Pro koho Intercamp je?

Oficiálně je Intercamp pro účastníky od 11 do 16 let. 17letým je možné udělit výjimku, je však potřeba počítat s tím, že program je cílený pro mladší skauty a skautky. Mladší roveři mohou pomáhat vedoucímu oddílu. Starší (18+) se mohou hlásit jako členové mezinárodního servis týmu (IST) nebo jako vedoucí oddílů.

Standardně na 1 vedoucí/ho připadá 5-10 účastníků a každý rok se stanovuje i maximální počet účastníků na středisko, abychom umožnili co nejvíce oddílům z celé republiky se Intercampu zúčastnit. Celkový počet míst v kontingentu i velikost akce se mírně mění každý rok.

Registrace probíhá na konci předchozího kalendářního roku na oficiálních stránkách Intercampu. Vedoucí registruje svůj oddíl a platí účastnický poplatek. IST se na akci přihlašují sami za sebe. Český kontingent po přihlášení dále požaduje, aby vedoucí oddílu zpravil vedení kontingentu o dopravě na akci a jejím rozpočtu.

Jak to na Intercampu chodí?

Ve čtvrtek večer na místo přijíždějí IST, pomáhají dokončit přípravy a seznamují se s ostatními servisáky. V pátek začínají přijíždět oddíly, staví si stany, a večer se všichni sejdou na zahajovacím ceremoniálu. 

V sobotu a v neděli se po snídani oddíly dělí na program. Některé oddíly vyráží na turistiku do okolí tábořiště, jiné zůstávají v tábořišti. Programy na místě zahrnují hry všeho druhu, sporty, či aktivity na náměstíčku (tzv. Plaze). Zde mají účastníci možnost si něco vyrobit, podívat se do muzea, nebo si dát kávu v populární české kavárně. Během sobotní Pot Luck Dinner oddíly připravují a ochutnávají tradiční jídla ostatních národů. Večer se všichni mohou sejít u táboráku nebo na diskotéce. V neděli je program obdobný, během dne mají zájemci možnost účastnit se bohoslužby. Celá akce končí pondělním dopoledním ceremoniálem, po kterém se všichni rozjíždí domů.

Vedoucí oddílů mají na starost skauty a skauty, se kterými přijeli. Zajišťují dopravu na místo a pomáhají jim s organizací vaření apod. Vedoucí doprovází účastníky na aktivitách, a tak si mohou zažít vše, co jejich svěřenci. Večer mají všichni dospělí (vedoucí i IST) možnost sejít se u piva ve Scouters Clubu. 

Mezinárodní servisáci (IST) pomáhají s chodem akce na různých pozicích. Ať už vaří v kuchyni, pomáhají se zabezpečením akce nebo dohlížejí při programových aktivitách. Během služby mají taky skvělou příležitost seznámit se s IST z ostatních zemí. Pro servisáky je zajištěné jídlo od čtvrteční večeře do pondělního oběda v IST jídelně, mají i vlastní sprchy.

Co od Intercampu (ne)čekat?

Intercamp je low-costová skautská akce, která může být skvělým prvním mezinárodním dobrodružstvím. Nečekej však skautský festival plný koncertů, stánků a programu nabitého do poslední minuty. 

Intercamp oddílům poskytuje zázemí - toalety, pitnou vodu, a připravuje základní program. Dopravu na místo, stany, či stravování si ale účastníci musí zařídit sami. Jelikož jde o akci víkendovou, na místě nebývají k dispozici sprchy pro účastníky, ti si většinou vozí vlastní přenosné. Akce je tak trochu “jaký si to uděláš, takový to máš.”

Během aktivit většinou oddíly zůstávají pospolu. Proto je potřeba se nebát a se skauty z ostatních zemí se aktivně družit! Účastníci se mohou scházet v subcampech, zahrát si nějakou hru, vaři a pod., a tak navázat mezinárodní skautská kamarádství. 

Kontakty a odkazy:
Facebook českého kontingentu
oficiální Facebook Intercampu
oficiální stránky Intercampu

E-mail pro oddíly: IC-oddily@skaut.cz 
IST: IC-IST@skaut.cz 

Za přípravný tým českého kontingentu na Intercamp
Marta Poulová – Paula, foto Petr Kalousek – Robinson