Chystáte novou klubovnu, trápí vás údržba základny? Pomůže setkání k nemovitostem

Nestačí již kapacita vaší klubovny? Vyžaduje vaše základna rekonstrukci? Řešíte neustále povinnosti správce základny? Chcete se podělit o své zkušenosti a inspirovat se od správců a stavebníků jiných kluboven a základen? Přihlaste se na setkání pro stavitele, správce, hospodáře, vedoucí jednotek a všechny zájemce o klubovny, tábořiště a základny a jejich správu.

Zveme všechny zájemce o téma nemovitostí v Junáku - českém skautu na setkání v termínu 10. - 11. 2. 2024 do Pardubic.

Přihláška na setkání

Setkání se uskuteční v Centru Vinice Pardubice. Oficiální zahájení setkání v sobotu v 9.00, ukončení v neděli v 11.00. Účast na setkání je zdarma, spaní ve vlastním spacáku a karimatce, stravování po celou dobu setkání zajištěno. Počet zájemců z jedné jednotky není omezen. Základna bude otevřena již v pátek večer - možno využít k diskuzím a konzultacím s lektory a dalšími účastníky. Podrobné informace a harmonogram zašleme včas přihlášeným účastníkům.

Program setkání nabídne následující témata:

Získávání tábořišt do vlastnictví jednotek

 • společný workshop k tématu a odstartování kampaně k získávání tábořišť do vlastnictví

Udržitelné klubovny, základny a stavby

 • Nenáročná řešení - rychlé a levné tipy bez velkých úprav
 • Představení udržitelných technologií (kořenovky, čističky, vytápění, zelené střechy, retenční nádrže apod.) vhodných na skautské základny a jejich financování
 • Adaptační opatření kolem kluboven
 • Jak stavět s ohledem na šetrný a levný provoz

Správa kluboven a základen, administrativa, ekonomika, financování

 • Strategie dlouhodobého udržitelného financování provozu základny (finanční plán, daně, odpisy, apod.)
 • Personalistika kolem kluboven a základen (práce se správci a dobrovolníky, jak je získat, udržet)
 • Závěti a dědictví v oblasti nemovitostí a pozemků
 • Fundraising a lokální fundraising, možnosti financování staveb a rekonstrukcí

Stavby, rekonstrukce

 • Sdílení zkušeností - možnost představit své vlastní projekty
 • Potřeby jednotek a vzdělávacích akcích na základnách
 • Konflikt klubovního a neklubovního života, aneb sdílení kluboven s jinými organizacemi
 • Spolupráce s municipalitou při výstavbě nových kluboven, nebo rekonstrukcích
 • Čtení v katastrálních mapách a územních plánech (téma v jednání)
 • Kvalita a estetika staveb (téma v jednání)

Vzájemná výměna zkušeností a dobré praxe

 • Pokud chystáte/​realizujete stavbu či rekonstrukci, připravte si krátkou prezentaci vašeho projektu (do 10ti slajdů) jako inspiraci pro ostatní účastníky
 • Přivezte si své plány, záměry, dokumentaci, nebo jen dotazy na témata týkající se nemovitostí - v programu bude vyčleněn prostor na konzultace s ostatními účastníky a přítomnými odborníky

Další program

 • důležité informace a novinky z ústředí pro oblast nemovitostí
 • komentovaná prohlídka objektu Vinice přímo od správce
Původní Setkání stavitelů, na které tato akce navazuje, je nově připraveno nejen pro stavebníky, ale pro všechny, kteří mají o téma kluboven, tábořišt a základen zájem. Snažíme se nabídnout širokou paletu témat, kdy každé z nich má pomoci k lepší správě našich nemovitostí. Programy budou probíhat paralelně, proto doporučujeme účast více členů střediska.

Hledáme zájemce o pomoc s realizací akce

Stále hledáme ochotné zájemce pomoci s organizací setkání - kuchaře, zajištění občerstvení, hlídání harmonogramu, úklid, příprava místností pro programy apod.

Pokud máte zájem stát se členem týmu, ozvěte se nám. Děkujeme.

Těšíme se na setkání s vámi!

Za celý tým lektoů: Jan Mesl - manažer pro oblast nemovitostí v Junáku - českém skautu

e-mail: nemovitosti@skaut.cz

Lektoři a přípravný tým setkání (dle abecedy):

Alex Bernardová - Šuměnka - koordinátor agendy Klimatická změna ve skautingu

Bára Zálohová - Fundraiser Junáka - českého skauta

Ivo Brzobohatý - Ještěr - garant pro oblast nemovitostí

Olga Dočekalová - ekonom Junáka - českého skauta

Tom Kozel - ředitel ekozákladny Mlýn, Ochoz u Brna

Dalibor Naar - Nemo - vedoucí tvůrčí skupiny SI v krajině

David Palan - expert na pojištění nemovitostí

Vendula Pětníková - Bylinka - člena persoodboru

Jan Tyrpekl - architekt, autor projektu Moudré klubovny

Zkušení projektanti, architekti, stavitelé z řad skautek a skautů a další pozvaní odborníci