Chystaný Nováček vlčat, světlušek a žabiček – u připomínkování jste se ptali, my odpovídáme

V červnu probíhalo připomínkování revidovaného Nováčka pro mladší. Spoustu z vás se zapojilo, z čehož máme velkou radost a děkujeme! Při připomínkování se opakovaně objevovaly některé dotazy případně nejasností, rozhodli jsme se je proto zodpovědět formou článku tak, aby vysvětlení bylo dostupné všem.

Proč revidujeme

Revize se týká kompletní sady stezek pro vlčata, světlušky a žabičky, tedy Nováčků a 1. – 3. stupně stezek, cestiček i plaveb. Naposledy se obsah stezek upravoval před více než deseti lety. Jakkoliv víme, že aktuální stezky se v oddílech používají hojně a bez větších obtíží, v průběhu let se opakovaně ukazovaly také zádrhele – časově příliš náročné plnění jednotlivých sešitů včetně Nováčka, problematické plnění dvou různých typů stezek v koedukovaných oddílech aj. A vedle toho se ukazovaly nové oblasti, kterým bychom ve skautské výchově měli věnovat pozornost, např. více úkolů věnující se idee, historii nebo úkoly z oblasti Svět okolo nás o spravedlnosti, jedinečnosti či propojení lidí, ekonomiky a přírody..  To vše jsou důvody, proč jsme se rozhodli pro revizi. Ta se projevila zejména v těchto oblastech:

  • Uzpůsobení počtu úkolů tak, aby bylo možné stihnout kompletní cestu skrze všechny stupně v průběhu 3 – 4 let, po které zpravidla běží život ve smečce či roji.
  • Sjednocení stránkování v sešitech stejné úrovně v cestičkách a stezkách. Znamená to, že v koedukovaných oddílech najdou kluci a holky na téže stránce tentýž úkol či obsah.
  • Aktualizace a doplnění úkolů, témat, která jsou pro světlušky, žabičky a vlčata relevantní a zatím chyběla.

Nováček není přípravou na slib

Toto chápání Nováčka se v oddílech často objevuje, ale je chybné. Cílem Nováčka je seznámit nového člena s chodem roje, smečky, s tím, co to znamená být vlčetem, světluškou, žabičkou, pomoci mu s jeho orientací v novém prostředí. Logicky se tak má dít hned na počátku a nemá to trvat příliš dlouho. Proto je plnění Nováčka koncipováno na cca tři měsíce, nejdéle pak na půl roku. 

Dokončení Nováčka není podmínkou pro skládání slibu, jsou to na sobě dvě nezávislé věci. To, za jakých podmínek přistoupí vlče, světluška nebo žabička ke slibu, je na nastavení každého oddílu. V potaz bychom měli jistě vzít nejen praktické dovednosti kluků a holek, porozumění skautské idey a snaha o její dodržování v osobním životě apod. 

Chybějící symbolické rámce

Úvodní komixy k příběhům symbolického rámce byly z Nováčka vypuštěny. Stejný komix se objevuje i ve stezkách a díky tomu, že Nováček a stezka se může plnit současně, komixy v Nováčkovi by nepřinášely nic navíc.

Snížený počet úkolů 

Celkový počet úkolů zůstal podobný tomu současnému, byly z něj však vypíchnuty ty podstatné pro naplnění cílů Nováčka, a tím spíše umožněno dosáhnutí dokončení Nováčka v první části skautského roku. Předpoklad je, že vedoucí budou i nadále pracovat s celým Nováčkem, tj. se všemi úkoly.

Obsahově zůstal Nováček velmi podobný. Vynechána byla témata, která nováček na svém úplném začátku nepotřebuje. To ale neznamená, že nemají v programu VaS místo. Je opět na každém roji, smečce, jak je do svého programu zařadí, řadu z nich pak nabízí jednotlivé stupně stezek, vlčci a světýlka a další nástroje.

Nová nebo stará idea

Pozastavovali jste se nad tím, že jsou aktivity v Nováčkovi týkající se idey udělané už pro zvažované nové znění zákona, slibu atd. Není to tak, aktivity jsou vytvořeny tak, aby odpovídaly současné idee (a většina je ozkoušena i v současném Nováčkovi) a zároveň byly co nejvíce použitelné i pro případné nové znění idey. A Nováček tak byl připraven na případnou změnu. 

Seznam úkolů a jejich znázornění

V současné verzi Nováčka se liší znění úkolů na stránkách a v zadním seznamu, není tedy jasné, co je úkolem. Proto došlo k úpravě tak, aby bylo v Nováčkovi jasné znění úkolu a vlčata/světlušky věděli, co mají dělat. Zároveň byl přidán obrázek, kam si mohou lepit nálepky a skládat obrázek dle toho, jak postupují v plnění.

Máte-li jakékoliv další otázky k revidovanému Nováčkovi či stezkám, neváhejte se nám ozvat na program@skaut.cz.

za programový tým a odbor vlčat a světlušek Ludmila Klíčová a Monika Zárubová – Máňa