Zajímá vás budoucnost skautského vzdělávání? Připojte se k veřejnému připomínkování

Odbor pro vzdělávání připravuje podklady pro systémové změny, které by měly vést k tomu, že se kapacita kvalifikačního vzdělávání zásadně navýší a zároveň více zpřístupní pro cílové skupiny, které z různých důvodů nemohou či nechtějí využít klasickou cestu skautských kurzů.

Data o kapacitách čekatelských a vůdcovských kurzů už nějakou dobu ukazují (viz dosavadní datové analýzy za roky 2020, 2021 – za rok 2022 bude zveřejněna v řádu týdnů), že pro organizaci naší velikosti (navíc stále rostoucí) nezvládáme proškolit a ověřit dost činovnic a činovníků.

O tom, jak se bude systém vzdělávání do budoucna měnit, se zatím nerozhoduje. Jsme ve fázi hledání možností a přemýšlení. Během online setkání 15. března 2023 bylo představeno několik možných variant změn a bylo také otevřeno veřejné připomínkování celého záměru.

Do konce března 2023 uvítáme v tomto dokumentu jakékoliv poznámky a návrhy, kritické i podporující, a to ve formě komentářů.

Děkujeme za vaše zapojení a spolupráci – je pro nás zásadní!

Filip Hlavinka – Mukóki
zpravodaj VRJ pro vzdělávání

Radek Procyk – Maverick
koordinátor koncepce vzdělávání