Během léta přišli skauti o majetek za čtvrt milionu. Znáte skautské pojištění?

Jak předznamenalo koncem června tornádo na jižní Moravě, počasí na letošních táborech bylo mnohdy nevyzpytatelné. V rámci skautského pojištění majetku jsme za období červen – srpen zaznamenali celkem 9 pojistných událostí s odhadovanou výší škody cca 240 000,- Kč. Nejčastěji se jednalo právě o škody způsobené větrem, deštěm anebo pádem stromu.

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

V rámci pojištění majetku taktéž proběhlo výběrové řízení na pojistitele majetku na období let 2021–2024. Po zhodnocení předložených nabídek byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka stávajícího pojistitele, Allianz pojišťovny, a.s.

V současní době máme v pojištění zahrnut majetek v souhrnné výši cca 1,2 mld. korun českých. Díky tomu máme nadstandartní podmínky pojištění a taktéž exkluzivní ceny, které jsou jedny z nejlepších napříč pojistným trhem.

Pro stávající jednotky, které jsou pojištěny, se nic nemění. V nejbližších dnech obdrží fakturu na úhradu ročního pojistného od společnosti RESPECT, a.s., která je naším pojišťovacím makléřem.

Pokud ještě nemáte svůj majetek pojištěn, zvažte jeho pojištění, můžete tím ve výsledku ušetřit nemalé peníze. Více o pojištění a o tom, jak se k němu přihlásit, naleznete zde.

Reálné ilustrační fotografie z letošních táborů:

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění pro případ odpovědnosti je pojištěním, které Junák poskytuje svým členům ve spolupráci s ČRDM. Odpovědnost je v tomto pojištění chápána zejména pro případ odpovědnosti za škodu. Během letošních táborů nastala řada událostí, které jsou nyní likvidovány. Velmi častou škodou, která je kryta pojištěním odpovědnosti, je poškození zapůjčeného automobilu. Dalším případem, kdy bylo během letošního léta toto pojištění uplatněno, je případ pádu stromu z pozemku pobočného spolku na sousední rekreační objekt.

Automaticky jsou z titulu své funkce pojištěni tito činovníci: vedoucí organizačních jednotek, vedoucí oddílů mladších členů a jejich zástupci, oddíloví rádci, vedoucí táborů. Ostatní činovníky je možné dopojistit za 48,- Kč za kalendářní rok. Doporučujeme ve vašem středisku činovníky pro případ odpovědnosti dopojistit, jedná se o pár korun, které mohou ušetřit nemalé starosti. Více o pojištění naleznete zde.

POJIŠTĚNÍ MANAGEMENTU (D&O)

V pojištění managementu došlo stejně jako v pojištění majetku k výběrovému řízení na nového pojistitele. Výběrové řízení vyhrál stávající pojistitel, a to společnost Chubb European Group SE. Více informací o pojištění managementu možno získat zde.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Úraz je velmi nemilá věc. Junák ve spolupráci s ČRDM zajišťuje na našich akcích úrazové pojištění pro členy i nečleny. Pojistné z úrazového pojištění může sloužit jako satisfakce za prodělané útrapy, nebo také může pomáhat nést náklady s léčbou spojené. Více o úrazovém pojištění zde.

Pevně věříme, že situace kolem koronaviru se již stabilizuje, proto také vyjednáváme s pojistiteli nad dalším druhem pojištění, a to cestovním pojištěním, abychom toto pojištění mohli nabízet malým i velkým výpravám na cesty do zahraničí.

V případě dotazů k pojištění je vám k dispozici Patrik Půlpán (Paťa) – koordinátor nemovitostí a pojištění patrik.pulpan@skaut.cz.

Patrik Půlpán
koordinátor nemovitostí a pojištění