Baví tě vzdělávat sebe i druhé? Přihlas se na instruktorky Stříbrné řeky

Uvažuješ o práci skautského vzdělavatele? Baví tě vzdělávat ostatní i sebe, chceš se zdokonalit, získat nové poznatky, zkušenosti a také instruktorskou kvalifikaci? Lesní škola Stříbrná řeka spouští 15. 11. přihlašování na kurzy 2023, a to včetně instruktorek.

Nejlépe se učí praxí. Známé pravidlo, které je alfou i omegou našich instruktorek. Každý rok proto přijímáme pouze omezený počet zájemců. Účastníci naší Instruktorské lesní školy se totiž stávají na jeden ročník součástí týmu – od jarní plánovací porady instruktorů až po letní běh zakončený zkouškami čekatelů.

Společně se stálým týmem se budeš podílet na přednáškách pro budoucí čekatele a vůdce, připravíš velkou hru kurzu i menší hříčky a fitky, vyzkoušíš si vedení review, zpracování vzdělávacího textu a jako přísedící budeš asistovat u zkoušek.

Kromě toho pro tebe budou připraveny další vzdělávací programy upevňující instruktorské dovednosti, například základy andragogiky, psychologie pro instruktory, dramaturgie akcí, instruktorská etika, systém skautského vzdělávání, organizační a hospodářské zajištění kurzu a řada dalších.

Tým Stříbrné řeky, který tě bude na stezce k instruktorské kvalifikaci provázet, je tvořen zkušenými instruktory s dlouholetou a pravidelnou praxí na ČLK a VLK. Téměř všichni instruktoři Stříbrné řeky působí v průběhu roku také na vzdělávacích akcích jiného typu („nelesní“ čekatelské a vůdcovské kurzy, rádcovské kurzy, odborné semináře). Mezi našimi instruktory najdete civilní odborníky z různých oborů, řada z nás se podílela na tvorbě a ověřování nového způsobu vzdělávání v Junáku, jako tým jsme vydali například úspěšné příručky Čekatelská zkouška  a Vůdcovská zkouška jinak.

Zaujalo tě to? Pak neváhej a přihlas se. Více informací a termíny kurzu najdeš na www.stribrnareka.cz