Alkohol na táboře - máme už v týmu nastavená pravidla?

Tábory se blíží mílovými kroky a my máme hlavu plnou etapovek, dopravy podsaďáků či schůzek s rodiči. Málo toho není. Zbývá ještě místo na diskuzi s týmem? Na diskuzi o alkoholu na táboře? Mnoho z nás téma opakovaně v týmu otevírá, někteří z nás ale ne. Zkusme najít chvilku k ujasnění pravidel, ať už alkohol na táboře míváme či nikoli. I pro nováčky v týmu je důležité mít prostor se vyjádřit… v bezpečném prostředí.

Co vyplývá z ankety?


ankety proběhlé mezi činovníky a činovnicemi organizace vyplývá, že 62 procent respondentů alkohol na skautských akcích má. Je to málo? Je to moc? Za ideální považujeme, aby se alespoň na skautských akcích, kde jsou i účastníci pod 18 let, nepilo vůbec. Avšak důležitější, než v kolika oddílech či střediscích se na táboře pije alkohol, je, jak jsou konkrétně nastavena pravidla a jak je vnímá každý jednotlivý člen či členka týmu a oddílu. 

Jak komentovali respondenti ankety své zkušenosti? Tady jsou některé z mnoha jejich odpovědí na otázky:

1) Pokud jste na vaší skautské akci v posledním roce pili alkohol, prosím popiš bližší okolnosti (při jaké příležitosti, v jaké míře apod.): 

 • “Na táboře jsme si večer po radě dali cca dvě piva, vždy tak, aby nás neviděly naše děti.” (k zamyšlení: holky a kluci o tom nejspíš ví)

 • “Většinou je to spojené s táborem, buď s rodiči na stavěčce, to i před dětmi. Během tábora, většinou někteří externí vedoucí, v malé míře, na tajno. Pravidelně poslední večer na táboře. Snažím se bez externistů obejít, potom budeme snáze abstinovat.” (k zamyšlení: je vhodné v pravidlech také pamatovat na externisty a předem se s nimi na dodržování pravidel dohodnout)

2) Pokud máš špatnou zkušenost související s alkoholem na akci, zde ji prosím zkus popsat:

 • “Pití na táboře před dětmi vnímám jako velký podraz. S tímto jednáním ostatních vedoucích silně nesouhlasím a vlčata, skauti i rodiče stejný názor dávají také najevo, nicméně do určité míry jsou tyto názory ignorovány”. (k zamyšlení: naslouchat máme i samotným holkám a klukům v oddíle)

 • “Když jsem byla ještě malá tak jsem hlídala s kamarádkou na táboře v noci a přišli dva opilí vedoucí. No nebylo to příjemný.” (k zamyšlení: bezpečí svěřených dětí, fyzické i psychické, má být na prvním místě)

3) Pokud u vás došlo k nějakému konfliktu v souvislosti s pravidly ohledně alkoholu na akci, tady můžeš uvést podrobnosti: 

 • Část vedení a roverů má za to, že alkohol s mírou je v pořádku a je škodlivé zveličovat nebezpečnost alkoholu. Názory jsme si v klidu sdělili, ale nebyli jsme schopni dojít k žádnému závěru. Tábor se chystal na poslední chvíli a rozdělení funkcí bylo komplikované, takže nebyl nikdo, kdo by diskusi uzavřel, a z časových důvodů se pokračovalo k dalším tématům.” (k zamyšlení: otevřít téma alkoholu na táboře je potřeba včas)

 • “Polovina vedení (zejména dívčí část) by alkohol značně omezila. Zejména pánská část ovšem bez alkoholu odmítá jet i na samotné akce…” (k zamyšlení: motivace k účasti a vedení akce by měla být jiná)

Jak zajistit bezpečí holek a kluků?


Ze směsi těchto i dalších odpovědí je patrné, že u každého činovníka je postoj k alkoholu na akcích trochu jiný, což může zapříčinit náročnější shodu na pravidlech v daném oddíle či středisku. Nicméně všichni jsou součástí jedné oddílové rady a ovlivňují holky a kluky, ale také spolupracovníky v týmu svým chováním, svými postoji. Jsou s nimi v kontaktu a mají zajistit a přispět k tomu, aby se v oddíle všichni přinejmenším cítili bezpečně a byli v bezpečí. Co to znamená?

Směrem k holkám a klukům:

 • zamezit, aby se nezletilí dostali k jakémukoli alkoholu
 • nekonzumovat alkohol, mám-li zodpovídat za bezpečí účastníků
 • mít vždy dostatečné množství zcela střízlivých dospělých, i po večerce, kdykoli, kteří budou schopni zabezpečit všechny běžné i krizové nenadálé situace
 • pracovat s tím, že každý pochází z jiného rodinného prostředí
 • podle svých možností a potřeb oddílu, tábora zařadit pro programu téma návykové látky, vhodně pro danou věkovou kategorii
 • aktivně naslouchat holkám a klukům nejen v tomto tématu (nejen při programu, ale hlavně mimo něj při běžné činnosti - můžou se svěřit s problémy v rodině; jak vnímají zvyklost v oddíle co se týká alkoholu apod.)
 • být dobrým příkladem za všech okolností
 • nabízet skutečnou zábavu bez návykových látek

Všechny výše zmíněné body jsou podstatné zejména z výchovného, bezpečnostního, zdravotního a také právního hlediska.

Směrem k ostatním v mém týmu:

 • pracovat s tím, že každý pochází z jiného rodinného prostředí a má jiné životní zkušenosti
 • nabídnout jiné možnosti k dosažení dobré zábavy, k vnímání sounáležitosti a přátelství, vlastní důležitosti a dospělosti
 • vytvořit bezpečné prostředí pro diskuzi

Jak otevřít v týmu diskuzi na téma alkohol?


A právě u diskuze se pojďme zastavit. Abychom získali odstup a podívali se, jak naše současné zvyklosti vyhovují smyslu existence oddílu, jak vyhovují jednotlivým členům oddílové rady, musíme se o tom společně bavit. Ve svých týmech oddílů, středisek, vzdělávacích akcí a v dalších skupinách, kde působíme. Aby byla vůle téma otevřít, pomáhá nastavit si bezpečné prostředí pro diskuzi: 

 • předem zkuste vybrat setkání, na kterém bude prostor téma otevřít
 • zkuste navrhnout nějakého nezaujatého moderátora diskuze
 • může pomoct dopředu sdílet se všemi téma a základní otázky, které budete chtít otevřít
 • na začátku diskuze často pomáhá nastavit si její pravidla (neskáčeme si do řeči, mluvíme sami za sebe, slovně na sebe neútočíme, neopakujeme se, respektujeme názory ostatních - i když s tím třeba nesouhlasíme, nepoužíváme argumentační fauly, nasloucháme si a zjišťujeme “proč”,...)

Cílem by mělo být nalézt pro oddíl a jeho aktuální situaci jednu variantu pravidel, kterou budou všichni respektovat a dodržovat. Předejde se tak jednoduše mnoha potenciálním rizikům, a to jak po fyzické, tak i psychické stránce. Jak je psáno výše, nejlepší nám přijde, aby se alespoň na skautských akcích, kde jsou i účastníci pod 18 let, nepilo vůbec. 

Z různých zkušeností se dá říct, že nejčastěji se alkohol na skautské akci objevuje 

 • ze zvyku (vždy to tak bylo a další generace přebírá vzorce od předchozího vedení) - Zkuste se zamyslet nejdřív sami za sebe - je nezbytně nutné v této tradici pokračovat? Co nám (mně osobně, našemu týmu, celému oddílu včetně dětských členů a členek) to přináší a co naopak?
 • na odreagování, uvolnění (např. na táboře po večerce u ohně jako závěr dne apod.) - Zkuste se zamyslet nejdřív sami za sebe - nemohl/​a bych se odreagovat po celém dni jinak než s pivem v ruce? Co mi ještě pomáhá se hodit do pohody, vypustit myšlenky, odpočinout si?
 • pro chuť (prostě jsem zvyklý si dát pivko k obědu, tak si ho dám i na skautské akci nebo až večer či kdykoli jindy) - Zkuste se zamyslet nejdřív sami za sebe - co mám ještě rád? Můžu alkohol nahradit na skautské akci domácí limonádou z nasbíraného ovoce, kterou si můžeme dát všichni? Nebo zkrátka jen mohu na těch pár dnů chuť zahnat jinak nebo to vydržet?
 • jako jakási prevence střevních viróz (typicky ráno lok slivovice apod.) - Zkuste se zamyslet nejdřív sami za sebe - jaká je další prevence střevních a jiných onemocnění? Jak to řešíme se klukama a holkama? Co takhle to mít stejně jako to děláme u nich?

Odpustit si pití alkoholu pouze na skautských akcích neznamená, že si hrajeme na pokrytce. Tím ještě před mladšími členy a členkami nic netajíme, neboť nemáme lhát, že jinak nepijeme. Můžeme ale ukázat, že i když si jindy rádi sklenku piva k obědu dáme na lepší trávení, tak alkohol nepotřebujeme na každé akci, každý den. Ukázat, že bavit se dá i bez alkoholu, že to není naše motivace, na oddílových akcích jsme rádi z jiných důvodů, stejně jako holky a kluci.

Možné otázky pro každého:

 • Proč jezdím na skautské akce? Na tábor? 
 • Potřebuji k odpočinku také alkohol? 
 • Je ta potřeba natolik silná, že si alkohol na skautské akci (alespoň na té s přítomností mladistvých) neodpustím?

Více otázek pro váš tým najdete v článku červnového Skautského světa. Diskuzi lze otevřít různými způsoby a záleží na každém z nás, jak k ní přistoupíme, jak dokážeme naslouchat jeden druhému. Jak zvládneme společně dojít k výsledku, který pomůže vytvořit bezpečné prostředí pro všechny v oddíle či středisku. 

Zkusíte to ve svém týmu?

Napište nám svoji zkušenost s nastavováním pravidel ve vašem týmu na lide@skaut.cz.

Jana Jirasová - Prcek 
zpravodajka pro dospělé

Kateřina Slavíková - Kačka
koordinátorka personalistických projektů

Pozn.: O tématu alkoholu na skautských akcích se dočteš také v dubnovém čísle Roverského kmeneSkautingu.