Dostupný skauting otevírá možnost požádat o finanční podporu na účast na skautských táborech

V mnoha střediscích se již naplno rozběhly plány na přípravu letních táborů. Možná jste již rodičům poslali předběžné přihlášky na tábor a zjišťujete, že tento náklad je pro některé rodiny na hraně finančních možností. Proto vyhlašujeme pokračování programu Dostupný skauting - tentokrát určenému na podporu účasti na letních táborech.

Program Dostupný skauting jsme spustili na konci minulého roku. V první vlně určené na podporu celoročního skautování (finance na nové vybavení, materiál na skautskou činnost a poplatky za skautské výpravy) jsme od vás dostali žádosti na podporu více než 180 holek a kluků z rodin ve finanční tísni. Víme, že i letní tábory jsou náročným výdajem v rodinných rozpočet, přicházíme proto s další linkou podpory – příspěvek na účastnické poplatky skautských táborů. Umožnila nám to úspěšná dárcovská kampaň Dostupný skauting.

Přijímání žádostí skrze jednoduchý formulář je otevřeno!

Základní parametry výzvy:

  • Příspěvek je určený pouze na pokrytí části účastnického poplatku na tábor pro vybrané holky a kluky z rodin v tíživé ekonomické situaci ve věku 6-26 let na skautském letním táboře. 
  • Výše příspěvku je stanovena následovně: týdenní tábor – 1.000 Kč, dvoutýdenní tábor 2.000 Kč, třítýdenní tábor – 2.500 Kč, čtyřtýdenní tábor – 3.000 Kč. Za týden tábora se počítá min. 5 dní. Pokud tedy máte např. 15denní tábor a výše účastnického poplatku je 3.500,- Kč, vybranému jedinci můžete přispět na úč. poplatek částkou ve výši 2.000,- Kč.
  • O příspěvek mohou žádat pouze organizační jednotky organizace Junák – český skaut, typicky střediska.
  • Sběr žádostí tentokrát probíhá skrze google formulář, navazujeme zde na úspěšný systém finanční podpory pro ukrajinské holky a kluky Laskavo. 
  • Do 21. 5. lze žádat o příspěvek pouze na ty děti, které dosud v programu Dostupný skauting podpořeny nebyly. Od 22. 5. budou přijímány žádosti i na děti, které byly podpořeny dotací na skautskou činnost a vybavení (za předpokladu, že ještě nebyly vyčerpány finanční prostředky).
  • O tom, pro jaké holky a kluky požádate o podporu, rozhodne vaše středisková rada. Ta musí schválit způsob výběru podpořených. Tato kritéria jsou pak součástí žádosti. Bližší informace najdete v kompletních podmínkách.
  • Všechny žádosti, které splňují podmínky udělení finanční podpory, budou průběžně schvalovány v pořadí, ve kterém přišly, a to až do vyčerpání financí. Uzávěrka příjmu žádostí je 30. června
  • Příspěvek dostanete formou daru, jehož vyúčtování nemusíte ústředí Junáka dokládat.
  • Z programu je možné podpořit také holky a kluky z Ukrajiny, pokud je máte ve svých oddílech, nahrazujeme tím tak dosavadní program Laskavo.

Kompletní informace včetně doporučení, jak postupovat při nastavování pravidel výběru podpořených i tipů pro komunikaci tématu s rodiči najdete zde na skautské křižovatce.

Pro konzultace i doplňující informace je k dispozici koordinátorka programu Dostupný skauting Jana Harušťáková – Žíža (jana.harustakova@skaut.cz).

Jana Harušťáková - Žíža
koordinátorka programu Dostupný skauting