7 důvodů, proč jsou právě letos v září nábory do oddílů dobrý nápad (nejspíš i u Vás ve středisku)

Na podzim 2021 jsou nábory důležitější než v mnoha předchozích letech. Poprvé po více než 10 letech nám ubyli mladší členové. Skautingu je třeba víc než v běžné roky. A navíc víme, že v mnoha skautský oddílech jsou volná místa. Máme pro Vás proto několik podnětů.

  • Holky a kluci potřebují kamarády a pohyb více než kdykoli jindy. I ti, co ještě nejsou ve skautu. Po měsících doma často mají děti oslabené sociální vazby i příležitost k pohybu. V obou těchto aspektech je skautská výchova silná a můžeme tak hrát podstatnou roli při zotavování nejmladších generací. A to nejen pro holky a kluky, kteří v oddílech už jsou. 
  • V oddílech ještě jsou volná místa a oddíly to vědí. Nejsou všude a někdy jich není příliš. Ale přes 60 procent odpovídajících v nedávném rychlém průzkumu ve SkautFóru potvrdilo, že k nim do oddílu by se ještě nováčci vešli. Někdy jen pár, někdy dokonce hodně. Využijme toho!  
  • V průběhu pandemie jsme ztratili kontakt s mnoha dětmi, pozvěme je zpět. Ne každý (holka, kluk, rodič) udržel pozornost při měsících skautské činnosti na dálku. Rozjezd nového skautského roku je dobrá příležitost pozvat – osobně, jednotlivě, vstřícně – do klubovny každého, s nímž jsme ztratili kontakt. 
  • Poprvé po více než deseti letech loni v Junáku – českém skautu ubylo mladších členů. Už mnoho let střediska sílí, stejně jako celá organizace. I přes epidemickou krizi nás loni opět přibylo, ale nárůst „táhly“ nárůst mezi dospělými. Ve věku do 18 let nás po mnoha letech poprvé ubylo, a to hned v deseti krajích z celkových čtrnácti.
  • Loni do skautských oddílů přibylo o čtvrtinu méně nováčků než v jiné roky. Hlavním důvodem pro pokles počtu mladších členů byl výrazně menší počet nováčků, což v průběhu pandemie není vůbec překvapivé. V roce 2020 jsme přijali o 27 procent méně nováčků, než o rok předtím. 
  • Ve skautském věku je v mnoha oddílech volných míst dost. Využijme je. Často se při náborech zaměřujeme na světlušky a vlčata, ale to není nutně třeba. Holky a kluci, kteří k nám přijdou v deseti, jedenácti, dvanácti letech či později mohou posílit skautské družiny a do oddílu rychle zapadnout. Podle průzkumu ve SkautFóru je ve skautském věku v oddílech dost míst. Pozvěme na první jednodenní výpravu i kamarády členů družin. 
  • Na každém nováčkovi záleží. Nováček není jen číslo. Nováček je holka nebo kluk, který by neměl šanci na dobrodružství a skautskou partu kamarádů, kdybyste se jej nerozhodnuli pozvat do oddílu. Když jej pozvete, může pro něj skauting v životě znamenat tak mnoho, jako pro všechny z nás. Mysleme na to. 

Rozjezd tohoto skautského roku nebude jednoduchý. Předchozí rok a půl byl náročný na holky a kluky i vedoucí. Tábory jistě mnohé napravily, ale často nebudeme v plné kondici (a nemusíme si to ani sami uvědomovat), navíc i období před námi ještě může být epidemicky křivolaké. Je ale na místě myslet na dlouhodobé zdraví oddílů a středisek a k tomu patří pečlivé zamyšlení nad tím, kolik máte kapacitu přijmout nováčků. Srpen a září jsou pro oddílovou radu výtečné měsíce na takové přemýšlení.

Budeme Vás v tomto procesu podporovat. Do začátku si můžete objednat náborový balíček nebo aktualizovat náborové informace ve skautISu nebo projít náborovou sekci na Křižovatce, plnou užitečných tipů.

Přemýšlení o náborech zdar!

Petr Vaněk – Permi | petr.vanek@skaut.cz místostarosta