Vodáci
HKVS

Vyšla dubnová Kapitánská pošta!

Přináší informace, novinky a reportáže ze světa vodních skautů. Po Evropě organizují vodní skauti téměř každý rok nějakou větší akce, na kterou můžete přijet se svým oddílem. Vyrazíte taky? Stačí si vybrat a přihlásit se! Jak to bude dál s vodáckým vzděláváním, když se teď připravují ve vzdělávání změny? Přečtěte si, nad čím HKVS přemýšlí a zapojte se taky! Dobrodružství do skautingu, zejména do vodního, rozhodně patří. Ale co když se něco stane? Z chyb se máme učit, povíme si, jak na to. To vše a mnoho dalšího se můžete dočíst v dubnové Kapitánské poště!

Vodáci
HKVS

Vyšla únorová Kapitánská pošta!

Přináší informace, novinky a reportáže ze světa vodních skautů. Potřebuješ ty nebo někdo z vedení oddílu kapitánskou zkoušku? Zbývá pár posledních míst na víkendový kapitánský kurz, který touto formou pořádáme poprvé! Nezapomeňte si zapsat do diářů jarní sraz VS ve Znojmě, připravujeme nabitý program! Přinášíme první informace ke Skare 2023 na Máchově jezeře. S oddílem nebo samostatně do servistýmu můžete vyrazit na mezinárodní jamboree s vodáckým programem AQUA 2023 na Slovensko. Dobrodružství do skautingu, zejména do vodního, rozhodně patří. Další článek k tématu Řízení rizika se věnuje vyhodnocení rizika. To vše a mnoho dalšího se můžete dočíst v říjnové Kapitánské poště!

Vodáci
HKVS

Běží přihlašování na Kapitánský kurz 2023

Kapitánský kurz je zaměřen na prohloubení (nejen) vodáckých znalostí a dovedností, načerpání další inspirace k vedení skautského oddílu a je zakončen kapitánskou zkouškou. Absolventi získají také osvědčení MŠMT Kurz vodní turistiky opravňující k vedení vodáckých skupin i v civilním životě (např. cestovní kanceláře, školní výpravy). Chybí ti kapitánská zkouška? Nepromeškej příležitost, kurz zabere tři víkendy a oba letošní srazy vodních skautů a žádný všední den!