Zpráva k registraci 2023 ukazuje stav naší organizace a další zajímavosti. Co se skrývá pod povrchem?

Jak se naší organizaci daří pohledem čísel registrace 2023? Pokračuje celkový růst členské základny a zvyšují se počty kurzů i kvalifikovaných činovníků. Platí to všude? Na co bychom si do budoucna měli dávat pozor a co bychom neměli nepřehlédnout? Podívejte se do souhrnné zprávy k registraci roku 2023 a zkoumejte důležitá čísla, grafy, mapy a další.

Začtěte se do celé téměř padesátistránkové zprávy k registraci 2023 v přiloženém PDF nebo si najděte jen to číslo, graf či tabulku, která zajímá právě vás.

Zpráva z registrace 2023 (PDF | 1,87 MB)

Junák - český skaut nadále roste, nepřehlížejme však podrobnosti

Po dvou letech nestandardních omezení činnosti, daných covidem-19 a tím způsobených výkyvů v členské základně, letošní zpráva k registraci zachycuje již standardní rok. A tak můžeme konstatovat, že i v roce 2023 celkově přibylo skautek a skautů. Členská základna Junáka – českého skauta rostla podobnou trajektorií jako v posledních zhruba deseti letech. Přibylo jak mladších, tak dospělých členů a je nás o téměř 2,5 tisíce více než v roce 2022.

Jakmile se však začteme do podrobností registračních dat, zjistíme, že pouze celkový počet členů by nedal kompletní a dostatečně přesný obrázek o naší organizaci. I proto letošní zpráva k registraci na téměř 50 stranách přináší mnoho tabulek, grafů, zajímavých čísel, ale také několik map, které popisují skauting v naší organizaci z mnoha úhlů pohledu. Najdete zde informace o mladších členech a jejich věkových i výchovných kategoriích, můžete prostudovat počty dospělých nebo informace o dobrovolnících a činovnících u jednotek. Zpráva také nabízí srovnání naší členské základny s populací Česka, letos podrobněji ve více věkových kategoriích. V neposlední řadě v této zprávě najdete třeba informace o skautských táborech.

Co ve zprávě najdete a neměli byste přehlédnout?

Než se naplno pustíte do listování a podrobného zkoumání následujících stránek zprávy k registraci, uvedu zde několik údajů, které letos stojí za pozornost:

  • celkový počet členek a členů meziročně vzrostl (+2 335 osob, +3,2 %), přesto se růst napříč jednotlivými kraji velmi různí (od 0,3 % v Jihočeském kraji po 5,4 % v Moravskoslezském kraji)
  • v celé organizaci přibylo 1 510 mladších členů (růst +3,0 %), největší procentní růst zaznamenal Ústecký kraj (+5,89 %), naopak Jihočeský kraj v mladších členech mírně ztratil (-0,54 %)
  • nábor mladších nováčků se ustálil na relativně obvyklých 11 tisících kluků a holek, neměli bychom však přehlédnout, že ve věku 6 až 15 let se letos nabralo o téměř 170 osob méně než v loňském roce
  • opět přibylo dospělých, je to však dáno především udržením členek a členů, které v organizaci zůstávají v dospělosti, podíl členů v roverském věku od 20 do 24 let navíc posledních pět let setrvale roste
  • navýšení kapacity skautského vzdělávání pomohlo meziročně zvednout počet činovníků ve vedení oddílů, kteří jsou držiteli vůdcovské, případně čekatelské zkoušky
  • přestože už 10 středisek má více jak 400 členek a členů a medián počtu členů střediska povyrostl na 136 osob, na mnoha místech jsou střediska i oddíly mnohem menší, na jiných už dále nenabírají, protože nemají dostatek prostor či dobrovolníků
  • v roce 2023 vzniklo pět nových středisek a potenciál pro vznik dalších v organizaci i nadále je (ať už v těch opravdu velkých střediscích nebo v oddílech, které v sobě mají ve skutečnosti „pododdíly“ s vlastním vedením – takových je více jak 10 % ze všech oddílů)
  • mezi obyvateli Česka do 18 let je téměř 2,5 % členů Junáka – českého skauta, ve věku od 6 do 15 let to jsou pak dokonce téměř 4 % populace

Věřím, že letošní zpráva vám umožní více nahlédnout pod pokličku naší organizace a nasvítí některá místa, kterým bychom měli i do budoucna věnovat pozornost. Neměli bychom se však nenechat ukolébat pokračujícím celkovým růstem organizace. Snad nám i tato zpráva z registrace pomůže soustředit se na snižování bariér, které na mnoha místech znemožňují začít skautovat dalším klukům a holkám z dlouhých čekacích listin.

Zpráva k registraci ke stažení

Celá zpráva z registrace letošního roku, ale i z let předchozích, různé datové přehledy (v průběhu let doplňované a aktualizované) najdete na webu skautských otevřených dat (opendata.skaut.cz). Během podzimu navíc dojde k doplnění nejnovějších dat a rozšíření o nové datové přehledy.

Zpráva z registrace 2023 (PDF | 1,87 MB)

Za přípravu této zprávy moc děkuji především Ivaně Petrové (Bzííí), Tereze Tomáškové a Barboře Školové (Barče), které ji z registračních dat zpracovaly. Díky patří také Anně Hradecké (Hrance) a Petře Krskové (Pétě), které již tradičně zprávu doplnily o několik map.

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj Výkonné rady pro ICT a organizaci

💡Tip: Tuto zprávu a mnohé další informace najdete na webu skautských otevřených dat: opendata.skaut.cz