Zpráva k registraci 2021 – organizace rostla, přesto na členskou základnu dopadl pandemický rok

Junák – český skaut už 15 let v řadě roste, v roce 2021 má téměř 69 tisíc členek a členů. Co všechno nám však ukazují podrobná registrační data? Jaký dopad má více jak rok trvající pandemie nemoci covid-19? Kde se rostlo a v jakých místech došlo k propadu? Podívejte se do zprávy k registraci.

Náročný rok a dopad na registraci 2021

Více jak rok na nás dopadá pandemie nemoci covid-19, po většinu roku 2020/21 se nebylo možné osobně setkávat, a tak skautští vedoucí, roveři i další dobrovolníci realizovali on-line schůzky i nejrůznější distanční aktivity. Společně se snažili aspoň na dálku v oddílech realizovat a zažívat skautský program. Celá situace samozřejmě měla dopad i na členskou základnu Junáka – českého skauta v roce 2021, jeho analýzou a popisem se zabývají právě Zpráva k registraci 2021.

Dobrou zprávou je, že o skauting je stále zájem, a i během náročného roku celkový počet členek a členů narostl (v roce 2021 je to celkem už 68802 členů). Při hlubším pohledu na registrační data zjistíme, že pandemie a související omezení měla na mnoha místech i negativní vliv.

Co z dat registrace vyplývá?

Zpráva k registraci 2021 ukazuje na téměř 50 stranách mnoho informací o podobě naší organizace. Uvidíte vývoj členské základny, stav oddílů, počty činovníků a jejich skautských kvalifikací, nezapomínáme ani na srovnání s celou populací v Česku nebo na zajímavosti o táborech či největších skautských jednotkách.

Několik klíčových údajů na do začátku:

  • organizace už 15 let setrvale roste
  • letos došlo k mírnému propadu počtu mladších členů (pokles pod 1 %, cca čtyři stovky kluků a holek)
  • propad především v nejmladších kategoriích světlušek, vlčat a benjamínků (v každé kategorii změna přibližně -3 % vůči roku 2020)
  • počet nabraných mladších nováčků do oddílů klesl o více jak 25 % (místo běžných cca 10 tisíc to bylo jen 7,5 tisíce nováčků)
  • v organizaci však současní členové vydrželi a zůstali déle, organizace tak trochu zestárla
  • situace je rozdílná nejen v jednotlivých skautských krajích, ale často se liší mezi jednotlivými městy, občas i mezi různými oddíly jednoho střediska (někde došlo k propadu, jinde pokračoval růst všech kategorií)
  • omezení dopadla i na vzdělávání, kvalifikačními kurzy prošlo mnohem méně účastníků
  • v roce 2021 přibylo téměř 40 nových oddílů a vznikla také 3 nová skautská střediska
  • i přes všechna omezení skauting tisíce holek a kluků baví, mnohé oddíly mají nadále pro nováčky čekací listiny

Zpráva k registraci 2021 ke stažení

Celou zprávu najdete v PDF na skautském webu otevřených dat opendata.skaut.cz a k ní i další přehledy, data a zajímavé vizualizace.

Věřím, že ve zprávě najdete díky mnoha grafům, tabulkám, mapám i vysvětlujícím textů mnoho zajímavých informací.

Závěrem

Moc děkuji všem vedoucím a dalším dobrovolníkům za úsilí, které i v náročném období věnovali a věnují skautingu. Díky vám Junák – český skaut neutrpěl dramatický propad členské základny jako jiné organizace. A snad nám některé údaje ze zprávy pomohou zaměřit podporu a obnovu činnosti po náročném roce na ta správná místa.

Za zpracování všech dat a vytvoření celé zprávy velmi děkuji, všem, kdo se na ní podíleli – je to především Ivana Petrová (Bzííí), Barbora Školová (Barča), Anna Hradecká (Hranka) a Jan Masopust (Maso). Děkuji.

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci
registrace@skaut.cz