Cestovné – změna sazeb ve vyhlášce pro rok 2023

Průměrné ceny pohonných hmot a sazby opotřebení, které pro výpočet cestovních náhrad stanovuje vyhláška MPSV, se od 1. 1. 2023 změnily. Zjistěte, jaká je jejich nová výše.

Vyhláška MPSV se pravidelně aktualizuje k 1. 1. každého roku (v roce 2022 se však v důsledku průběžného zvyšování cen pohonných hmot vyhláška aktualizovala častěji). Pro správný výpočet cestovních náhrad je potřeba použít tu sazbu / průměrnou cenu, která platila v době uskutečnění cesty (nikoli v době odevzdání vyúčtování).

Sazby platné od 1. 1. 2023

Sazba opotřebení platná od 1. 1. 2023:

 • 5,20 Kč pro osobní automobily,
 • 1,40 Kč pro jednostopá vozidla.

Průměrná cena PHM je od 1. 1. 2023 stanovena:

 • Natural 95 / Super 95 ve výši 41,20 Kč
 • Natural 98 / Super 98 ve výši 45,20 Kč
 • Nafta ve výši 44,10 Kč
 • Elektřina (za 1 kWh) ve výši 6,00 Kč

V roce 2022 platily tyto sazby

Sazba opotřebení platná od 1. 1. do 31. 12. 2022:

 • 4,70 Kč pro osobní automobily,
 • 1,30 Kč pro jednostopá vozidla.

Průměrná cena PHM byla v roce 2022 stanovena:

 • Natural 95 / Super 95: od 14. 5. do 31. 12. 2022 ve výši 44,50 Kč, od 1. 1. do 13. 5. 2022 vč. ve výši 37,10 Kč
 • Natural 98 / Super 98: od 1. 1. do 31. 12. 2022 ve výši 40,50 Kč
 • Nafta: od 14. 5. do 31. 12. 2022 ve výši 47,10 Kč,  od 1. 1. do 13. 5. 2022 vč. ve výši 36,10 Kč
 • Elektřina (za 1 kWh): od 12. 3. do 31. 12. 2022 ve výši 6,00 Kč, od 1. 1. do 11. 3. 2022 vč. ve výši 4,10 Kč

Pro výpočet cestovného je možné použít skutečnou cenu za pohonné hmoty, která se prokazuje dokladem o koupi v době konání cesty, nebo průměrnou cenu, kterou stanovuje právě Vyhláška MPSV. Pro rok 2023 platí Vyhláška č. 467/​2022 Sb.

Podmínky pro výplatu cestovních náhrad jsou upraveny ve Směrnici k proplácení cestovních náhrad.

Olga Dočekalová
koordinátorka ST hospodaření a kontrola