Od 1. 7. 2023 se mění průměrná cena nafty pro výpočet cestovních náhrad. Víte, jaké sazby stanovuje vyhláška v obdobích roku 2023?

Průměrné ceny pohonných hmot a sazby opotřebení, které pro výpočet cestovních náhrad stanovuje vyhláška MPSV, se v průběhu roku 2023 změnily. Zjistěte, jaká je jejich nová výše.

Vyhláška MPSV se pravidelně aktualizuje k 1. 1. každého roku. V průběhu roku se mění průměrná cena PHM při výrazném výkyvu. Zatímco v roce 2022 se cena měnila v důsledku průběžného zvyšování cen pohonných hmot, od 1. 7. 2023 vyhláška reaguje na pokles ceny nafty.

Pro správný výpočet cestovních náhrad je potřeba použít tu sazbu / průměrnou cenu, která platila v době uskutečnění cesty (nikoli v době odevzdání vyúčtování).

Sazby platné v roce 2023

Sazba opotřebení platná od 1. 1. 2023:

  • 5,20 Kč pro osobní automobily,
  • 1,40 Kč pro jednostopá vozidla.

Průměrná cena PHM je v roce 2023 stanovena:

  • Natural 95 / Super 95 ve výši 41,20 Kč
  • Natural 98 / Super 98 ve výši 45,20 Kč
  • Nafta: od 1. 7. 2023 ve výši ve výši 34,40 Kč, od 1. 1. do 30. 6. 2023 vč. ve výši 44,10 Kč
  • Elektřina (za 1 kWh): od 1. 4. 2023 ve výši 8,20 Kč, od 1. 1. do 31. 3. 2023 vč. ve výši 6,00 Kč

Pro výpočet cestovného je možné použít skutečnou cenu za pohonné hmoty, která se prokazuje dokladem o koupi v době konání cesty, nebo průměrnou cenu, kterou stanovuje právě Vyhláška MPSV. Pro rok 2023 platí Vyhláška č. 467/​2022 Sb.

Podmínky pro výplatu cestovních náhrad jsou upraveny ve Směrnici k proplácení cestovních náhrad. Naše organizační jednotky mohou využít tento formulář cestovního příkazu k proplacení cestovních náhrad.

Olga Dočekalová
hlavní ekonomka