Zažij Svojsíkáč jinak. Pořádej celostátní kolo 2023!

Láká vás uspořádat akci pro kluky a holky z celé republiky? Máte nápady, jak by mohly družiny ukázat, že táhnou za jeden provaz? Víte co znamená, když se řekne: Modul závod, Modul Brány, Modul zpětná vazba, …? Tak to hledáme možná vás! Uspořádejte celostátní kolo Svojsíkova závodu 2023 právě s tvojí jednotkou!

Svojsíkův závod má za cíl především podpořit fungování družin a jejich spolupráci, ale také vést k praktickému využití skautských dovedností. Je příležitostí k poskytnutí zpětné vazby družinám a jejich vedoucím. Pro celostátní kolo 2023 hledáme pořadatele.

Co to znamená?

 • Uspořádáte akci pro 14 chlapeckých a 14 dívčích družin z celé republiky a 1+1 z časopisové soutěže
 • Celostátní kolo se koná v září příštího roku (2023) 
 • Celostátní kolo je vždy minimálně víkendovou akcí (tj. 2 přespání)
 • Na akci využijete všech 5 modulů Svojsíkova závodu (Závod, Brány, Před Závodem, Přežití, Zpětná vazba)
 • Konzultační podpora Štábu Svojsíkova závodu, potažmo Skautského odboru
 • Podpora kanceláře ústředí (např. při sepsání projektu, dotace na akci)
 • Podrobnější informace o podobě celostátního kola najdete v pravidlech 

Co to může přinést mé jednotce?

 • Příležitost prezentovat vaši jednotku celé republice
 • Příležitost vyzkoušet si uspořádat akci pro účastníky z celé republiky
 • Možnost zapojit spoustu nápadů, které se vám nevešly do základních kol
 • Stmelit partu kolem jednotky zajímavým projektem
 • Získat nové kontakty a zkušenosti

To mě zajímá, co mám udělat?

Napiš nám na svojsikac@skaut.cz a společně se domluvíme na dalším postupu (například jak sepsat projekt, apod.). Výhodou bude, pokud budete mít představu o:

 • pořadatelské jednotce (středisko, okres, …),
 • realizačním týmu (např. garanti modulů, zázemí, …),
 • prvcích, kterými naplníte výchovné cíle závodu (např. jaká stanoviště plánujete, kde se bude závod odehrávat, symbolický rámec a jeho zapojení).

Za programový tým a Skautský odbor

Martina Hanyková