Zajímá vás budoucnost skautského vzdělávání? Připojte se k veřejnému připomínkování

V rámci procesu směřujícího ke změnám ve skautském vzdělávání Náčelnictvo na svém červnovém zasedání potvrdilo základní směr, kterým se mají změny ubírat a to prostřednictvím přijetí několika konkrétních usnesení. V dokumentu k připomínkování uvádíme výčet těchto usnesení a zároveň k nim připojujeme návrhy (vč. zdůvodnění a kontextu), jak konkrétně by se vše mohlo projevit v předpisech a také v praxi. Budeme rádi za vaše komentáře!

Cílem tohoto materiálu je podrobit konkrétní návrhy (nejedná se o paragrafové znění, ale o volnější formulace) širokému připomínkování. Cenné je odhalení případných slabin návrhů a podložená argumentace.

Předpokládáme, že výsledky připomínkování budou sloužit jako vstup pro diskusi vzdělavatelů na Ústřední lesní škole 2023 a také jako jeden z podkladů pro pozdější jednání Náčelnictva o změně Řádu pro vzdělávání.

Budeme velmi rádi, když do dokumentu přispějete svými připomínkami a návrhy - a to do 1. října 2023.

V případě podnětů, které by se vám nedařily vztáhnout k žádné části dokumentu (nebo dalších dotazů), se můžete obracet na Radka Procyka - Mavericka, koordinátora vzdělávací koncepce (maverick@skaut.cz).  

Děkujeme za vaše zapojení a spolupráci – je pro nás zásadní!


Filip Hlavinka – Mukóki
zpravodaj VRJ pro vzdělávání

Radek Procyk – Maverick
koordinátor koncepce vzdělávání