Výzva náčelníků a starosty vedoucím středisek

Zapojte se se do přípravy Strategie 2030, uspořádejte na středisku strategickou besedu a přispějte tak do formování budoucnosti Junáka – českého skauta.

Nazdar sestry a bratři, vedoucí středisek a přístavů!

V dubnu se rozhýbala další fáze příprav Strategie 2030 – strategické besedy. Strategické besedy umožňují široké členské základně se zapojit do rozhodování o tom, jaký bude Junák – český skaut v budoucnu. A právě proto vám posíláme tento mail: 

Pojďte do toho s námi! Uspořádejte na středisku vlastní besedu.

Kdy? Až do konce srpna kdykoliv. Jak? Všechny informace, podrobný návod i dotazníky pro sběr výstupů z diskuzí jsou k dispozici na Křižovatce na www.skaut.cz/​strategie2030/​besedy, stejně tak zde najdete také informace o celém procesu vzniku Strategie 2030. Na úvod vždy zařaďte aktivitu na určování priorit v rámci diskuzních témat, poté můžete vést debatu na jedno či několik z nich. Shrnující plakátek odkazuje na všechny potřebné informace.

Důležité je vědět, že strategické besedy jsou předsněmovou diskuzí před Valným sněmem, který proběhne v březnu 2024 v Olomouci. Letos tedy nebudeme připravovat žádnou jinou podobu předsněmové diskuze a chceme se soustředit na diskuzní témata v rámci Strategie 2030. Máte-li  váš sněm naplánovaný až na podzim, zkuste prosím ještě nyní do konce srpna uspořádat i besedu. Abychom stihli vaše podněty zapracovat a připravit Strategii 2030 k projednání na Valném sněmu, potřebujeme vaše vstupy právě do konce léta.

Proč se zapojit? Protože spolu formujeme budoucnost Junáka - českého skauta. Jednou za několik let (na Strategii 2022 naváže Strategie 2030) se organizace cíleně zamyslí a rozhoduje, jaká chce být v budoucnu. Na co se zaměříme, co změníme, co začneme dělat, co dělat přestaneme... Určitě máte každý svou představu a dost možná sdílíte nějakou společnou představu ve vaší skautské jednotce nebo komunitě. A my bychom si moc přáli, abyste ji sdíleli také s námi  prostřednictvím výstupů z těchto setkání. Debaty zároveň mohou pomoci také vám a vašemu středisku k nějakému rozhodnutí nebo posunu v dané oblasti.

Jsme přesvědčeni, že jenom skrze velké zapojení na úrovni středisek se nám podaří připravit strategii, která bude většinou organizace sdílená – a právě toho bychom rádi dosáhli.

Děkujeme za Vaši energii, přejeme zdárný závěr skautského roku a vydařené tábory!

Vendula Bušková - Véňa, náčelní
Ondřej Vokál - Vokin, náčelník
Josef Výprachtický - Jose, starosta