Vyzkoušej nový nástroj pro duchovní výchovu

Skautská Liliová cesta je nástroj určený pro hlubší duchovní rozvoj všech vlčat/světlušek, skautů/skautek, roverů/rangers. Rozvíjí konkrétní oblasti a je jednoduchým motivačním průvodcem k probuzení aktivního duchovního života.

Skautská Liliová cesta je výchovný a sebevýchovný nástroj určený pro hlubší duchovní rozvoj vlčat a světlušek, skautů a skautek, roverů a rangers. Je rovnocenným ekvivalentem skautského Liliového kříže, určeného pro křesťany a křesťanky. (Liliový kříž se používá v Junáku od roku 1946).

Liliová cesta stejně jako Liliový kříž je určitým doplňkem skautské stezky, který hlouběji rozvíjí oblasti duchovního života a je současně formou uznání dosažení určité úrovně duchovního života.

Cílem Liliové cesty je probuzení aktivního duchovního života, laskavé doprovázení a povzbuzování na individuální duchovní cestě. Postupně rozvíjí 7 oblastí duchovního života: 1. skautský princip, meditace, příroda, duchovní inspirace, duchovní zdraví, smysl života, společenství. Liliová cesta má 4 stupně (stejně jako Liliový kříž):

  • 1. stupeň vlče/světluška či mladší skaut/skautka: žlutý – hledání duchovních hodnot
  • 2. stupeň skaut/skautka: modrý – ukotvování duchovního života
  • 3. stupeň R+R: červený – prohlubování duchovního života, hledání svého místa na světě

Tyto tři stupně uděluje vhodným obřadem vedoucí oddílu. Udělení proběhne předáním nášivky/odznaku Liliové cesty na kroj v patřičné barvě a i příslušného dekretu.

  • 4. stupeň činovníci (bílý), kteří v oddílech pracují s ostatními členy na získání stupňů předchozích

Pro Liliovou cestu zatím nejsou odznaky či nášivky, ale pracuje se na tom.

Více o Liliové cestě najdete zde na Skautské křižovatce.