Vyšla Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2022

Vyšla Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2022, která upravuje podmínky pro pořádání kurzů a dalších formátů vzdělávacích akcí v následujícím kalendářním roce.

Dne 15. 12. 2021 a s účinností od 18. 12. 2021 vyšla Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2022. 

Směrnice se příliš neliší od té pro rok 2021 - povětšinou došlo pouze k upřesnění některých (zejména dotačních) podmínek.

Vybraným typům vzdělávacích akcí byla navýšena dotační podpora. 

Manažerské kurzy a zkoušky - vzhledem k tomu, že se dlouhodobě nepořádají - byly ze systémové dotační podpory vyjmuty a budou se (případně) řešit individuálně po dohodě se zpravodajem VRJ pro vzdělávání (podle odpovídajícícho formátu akce - např. mohou probíhat jako lesní kurzy). 

Systémová dotační podpora byla zrušena pro formát čekatelských zkoušek bez kurzu, které se v praxi téměř nekonají. Zde bylo hlavním důvodem to, že podstatnou součástí čekatelského vzdělávání je inspirace a sdílení ve společenství. Čekatelé se mají nejen setkat, ale také získat zkušenosti s novými lidmi - jinými čekateli a instruktory. Takové setkání nelze nahradit pouhým přezkoušením. Proto je preferováno pořádání čekatelské zkoušky vždy v rámci alespoň krátkého kurzu.

Směrnici ke vzdělávacím akcím v roce 2022 si můžete stáhnout zde.


Filip Hlavinka - Mukóki
zpravodaj VRJ pro vzdělávání

Markéta Olišarová - Jóňa
zpravodajka VRJ pro ústředí