Výkonná rada děkuje všem, kteří se podíleli na Národním skautském jamboree

Na počátku května proběhlo v Hradci Králové Národní skautské jamboree 2023. Jamboree se uskutečnilo po 15 letech, zúčastnilo se jej přes 5000 skautů a skautek, bylo největší skautskou akcí v Česku od roku 1931, a nebylo by možné bez zapojení stovek dobrovolníků a dobrovolnic. Těmto všem patří naše vřelé díky!

Národní skautské jamboree 2023 bylo organizováno především pro skauty a skautky ve věku 10 až 16 let a zaměřilo se na podporu družinového systému a výchovných nástrojů jako jsou stezky a odborky. V celkem čtyřech programových dnech tak měli účastníci možnost zažít aktivity zaměřené na tyto cíle, ale i na všeobecný rozvoj svých schopností a spolupráci. Z reakcí je zřejmé, že Jamboree bylo pro skautky a skauty mimořádným zážitkem. 

Výkonná rada chce tímto poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci této velké akce podíleli.

Na prvním místě děkujeme celému ústřednímu přípravnému týmu akce pod vedením bratra Jana Špatenky - Špáti. Bez jejich několikaletého dobrovolnického nasazení by se Jamboree nekonalo. 

K úspěchu akce takového rozsahu je vedle přípravného týmu potřeba zapojení mnohých, od jednotlivců po rozsáhlé týmy. Děkujeme stovkám členek a členů servistýmu, kteří se starali o program i provoz Jamboree a z nichž mnozí aktivně pomáhali už před akcí. Děkujeme i těm, kteří nebyli součástí servistýmu, ale přijeli pomoci se stavbou a bouráním. Děkujeme týmu zkušených mentorů, kteří byli velkou podporou přípravnému týmu akce.

Děkujeme dobrovolnickým týmům, na kterých velké skautské akce stojí dlouhodobě. Skautské ochranné službě za zajišťování bezpečí, Skautskému záchrannému týmu za ošetřování zranění na těle, týmu Uši pro duši za péči o psychické bezpečí, radiotýmu za umožnění komunikace pořadatelů na akci, dalším parťákům za rozvody elektřiny, vody, práci s odpady a další. Děkujeme týmu Skautského muzea za způsob, kterým zpestřují velké akce. Děkujeme i zaměstnankyním a zaměstnancům skautského ústředí a dobrovolníkům kolem ústředí, kteří podporovali dobrovolnický tým akce v přípravě. Děkujeme i skautským subjektům, které na akci zajistily občerstvení a další prodej, a v některých případech i přispěly k programu, díky JUNSHOPu, Svatoplukově kavárně, Čajovně Tunel, Krčmě a Skautskému institutu. Děkujeme i všem partnerům institucionálním a komerčním partnerům, kteří akci finančně či jinak podpořili. Vážíme si všech, kteří přidali ruku k dílu a přispěli tak ke zdárnému zvládnutí akce.

Samostatné poděkování směřujeme k vedoucím, kteří zorganizovali, vyslali a doprovodili své družiny a oddíly na akci. Děkujeme za péči, kterou jste věnovali svým svěřenkyním a svěřencům, ale i za vaše přispění k úspěchu Jamboree jako celku. 

Stejně jako Jamboree nezačalo až příjezdem účastníků, tak ani s jejich odjezdem samozřejmě ani úplně neskončilo. Tým akce postupně dokončuje a uzavírá. Akci vyhodnocujeme, abychom dokázali identifikovat, co můžeme příště udělat lépe.

Děkujeme všem, kteří můžou za to, že si tisíce skautek a skautů odvezlo z Jamboree nezapomenutelné zážitky a přispěli k úspěchu mimořádné události, jakou Národní skautské jamboree 2023 bylo. Nepochybujeme, že jeho dozvuky s námi budou ještě dlouho. 

Josef Výprachtický - José
starosta

Vojtěch Olbrecht - Fišer
zpravodaj VRJ zodpovědný za NSJ 2023

--

Foto: Dominik David - Hraboš