Vlčata a světlušky na výletě na motivy ZVaS disciplín: Přinášíme 3 hotové programy

Proběhla revize Závodu vlčat a světlušek, ale nové disciplíny jsme si ještě nikdo pořádně nezažil. A v teplejším počasí holky a kluky jistě potěší dobrodružný výlet! Přinášíme proto 3 výpravy vycházející z disciplín ZVaS: do lesa, do parku či na hřiště, a nebo k vodě. Kterou si vyberete pro vaše vlčata či světlušky?

Milí vedoucí,

tento rok se bohužel nemohlo konat žádné kolo ZVaS. Připravili jsme tři krátké „ZVaSí výlety“, které můžete poskytnout vašim vlčatům a světluškám, nebo využít při vlastní výpravě či na táboře. Všechny jsou nahrané na chystamprogram.skaut.cz.

Aktivity jsou vytvořeny z disciplín závodu ZVaS. Veškeré aktivity odpovídají kompetencím pro věk vlčat a světlušek. Některé úkoly ve zvasích výletech tak mohou vést i ke splnění úkolů v cestičce/stezce. 

Nesou 3 symbolické rámce a každý navede světlušku či vlče do jiného prostředí (městské hřiště či park, les, vodní tok). Můžete si tedy vybrat dle toho, co vám nejvíce sedí.

Zvasí výlety si můžete sami dokončit a doplnit dle vlastních potřeb.

Přejeme krásné jaro se svými oddíly a oddílovými radami.
Váš tým ZvaS, OVaS a programový tým ústředí