Ve dnech 7.-8. 6. proběhne 133. zasedání Náčelnictva. Jakými tématy se bude zabývat?

Jednání Náčelnictva proběhne v Praze ve skautském areálu Na Křížku a na programu je mj. diskuze o finálním znění Strategie 2030, Zpráva o hospodaření hlavního spolku za rok 2023 nebo výhledy rozpočtu na příští tři roky.

Pátek bude patřit materiálům z oblasti hospodaření – vedle zprávy za rok 2023 Náčelnictvo projedná změnu rozdělení neinvestiční dotace (v návaznosti na skutečnost, že dotace získaná od MŠMT je vyšší, než jsme předpokládali) a výhled rozpočtu na roky 2025 – 2027

V sobotu dopoledne budou členky a členové NJ diskutovat o prioritách a programu Náčelnictva na další období a ustavovat pracovní skupiny

Odpoledne se pak budou zabývat materiály ke Strategii 2030 – návrhem finálního znění dokumentu, který již bude zohledňovat výstupy Valného sněmu, a rozložením jednotlivých témat strategie v čase. 

Dále pak Náčelnictvo projedná Zprávu Výkonné rady – přehled aktuálního dění a výstupů práce jednotlivých zpravodajů, jejich týmů a na ně navázaných dobrovolníků, Roční zprávu ÚRKJZprávu Náčelnictva

Kompletní program 133. zasedání Náčelnictva je k nahlédnutí zde:

Máte-li chuť se "stavit", jste srdečně zváni. Náčelnictvo proběhne ve skautském areálu Na Křížku (Pitterova 1, Praha 3), připojit se je možné také online (skrze Meet).  Budeme rádi, když se nám ozvete na e-mail nacelnictvo@skaut.cz, abychom doladili potřebné detaily.

Lenka Šablová, asistentka Náčelnictva