V sobotu 12. 6. se sejde Náčelnictvo na svém 119. jednání. Pokud tě v programu něco zaujme, zúčastni se jednání jako host

Náčelnictvo na svém prvním prezenčním zasedání projedná Zprávu o hospodaření hlavního spolku za rok 2020, bude se zabývat výstupy z podzimního Klimatického semináře.

Podstatným bodem programu bude také diskuze o principech příští strategie Junáka – českého skauta, tedy např. struktuře dokumentu, počtu témat a jejich prioritizaci či formě a rozsahu zapojení jednotlivých organizačních úrovní od krajů po střediska a oddíly.

Vedle toho členky a členové Náčelnictva projdou Zprávu NJ s informacemi o práci Rady Náčelnictva,  pracovních skupin či dění v krajích v uplynulých dvou měsících a projednají Zprávu Výkonné rady, tedy přehled aktuálního dění a výstupů práce jednotlivých zpravodajů, jejich týmů a na ně navázaných dobrovolníků.

Máte-li chuť se „zastavit“, jste srdečně zváni. Náčelnictvo bude jednat prezenčně ve skautském areálu na Křížku (Pitterova 1, Praha 3). Budeme rádi, když se nám ozvete na e-mail nacelnictvo@skaut.cz, abychom doladili potřebné detaily.

Lenka Šablová, asistentka Náčelnictva