Máte zkušenosti s vedením oddílu, ale nemáte vůdcovskou zkoušku? Přihlaste se na další ústřední vůdcovku

Ve spolupráci se zkušební komisí Jablonec nad Nisou připravilo ústředí již podruhé v tomto roce vůdcovské zkoušky bez kurzu, které se uskuteční (pokud epidemická situace dovolí – vzhledem k formátu akce budou zkoušky pouze při možné prezenční účasti) 22. – 24. října 2021 Jablonci nad Nisou.

Vůdcovky jsou čistě zkušební, takže se u přihlášených očekávají potřebné zkušenosti a vysoká míra samostatné přípravy. Na zkušební komisi pak je, aby byla schopna jak posoudit připravenost uchazečů v průběhu víkendového setkání, tak jim i poskytnout přiměřenou podporu pro jejich samostatnou práci. Nedílnou součástí absolvence je totiž i větší množství časově náročnějších úkolů, které musí být splněny před zkušebním víkendem (do stanoveného termínu).

Se strukturou vůdcovské zkoušky (dále VZ) a jednotlivými komisaři se můžete seznámit tomto průvodním dokumentu. Zkoušky – až na 3 písemné testy – probíhají ústně, a to s přihlédnutím k vypracovaným úkolům.

Vstupní podmínky k přihlášení k VZ jsou:

a) věk nejméně 18 let (nejpozději 22. října 2021 včetně),

b) souhlas vedoucího střediska a vyjádření vedoucího výchovné jednotky, ve které je uchazeč členem (prostřednictvím přihlášky),

c) vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (prostřednictvím přihlášky – ne starší než 24 měsíců, toto potvrzení se nevyžaduje u lékařů a pedagogických pracovníků),

d) čestné prohlášení o bezúhonnosti (prostřednictvím přihlášky)

e) absolvence čekatelské zkoušky (záznam ve skautISu)

f) praxe 1 rok ve vedení oddílu nebo střediska po složení čekatelské zkoušky (potvrzuje vůdce střediska prostřednictvím přihlášky – v odůvodněných důvodech může udělit výjimku)

g) absolvovaný (v okamžiku přihlašování) kurz zdravotník zotavovacích akcí (záznam ve skautISu)

Práce před zkušebním víkendem se skládá z vyplnění 2 dotazníků (jeden vyplňuje vedoucí uchazečova oddílu) a sady 8 úkolů. Zadání úkolů a dotazníky dáváme dopředu k dispozici, abyste se v případě zájmu mohli zodpovědně rozhodnout, zda je ve vašich možnostech (i časových) dostát stanoveným požadavkům. Termín pro odevzdání dotazníků a vypracování úkolů je – nejpozději – do 5. září 2021 včetně.

Zkušební víkend začíná v pátek 22. října 2021 v cca 18:00 slavnostním zahájením, následují písemné testy. Sobota je prakticky celá vyhrazena ústním zkouškám a večerní nabídce činovnického slibu v srdci Jizerkých hor. Nedělním program se ještě připravuje, nicméně celá akce by měla skončit cca do oběda. Stravování bude zajištěno od sobotní do nedělní snídaně.

Přihlašování na akci bude spuštěno ve středu 21. července od 20:00 pod tímto odkazem (prostřednictvím skautISu). Kapacita zkoušek je 20 účastníků, další se stávají náhradníky. Pakliže budete na kurz přijati, ozveme se vám s náležitostmi platby a požádáme vás o bezhotovostní úhradu 600 Kč (poplatek je nevratný, bude-li akce realizována), na kterou budete mít 4 pracovní dny. V případě včasného nezaplacení uvolníme vaše místo náhradníkům.

V případě dotazů se obracejte na email michal.peroutka@skaut.cz.

Michal Peroutka – Pérák
tajemník VZ Ústředí říjen 2020