Umíte používat role v informačním systému skautIS?

Jistě se často potkáváte s tzv. rolemi ve skautISu, který je hlavním nástrojem pro evidenci členů, ale slouží nám všem i ke zvládání různých agend kolem vedení základních organizačních jednotek, oddílů, kurzů apod.

Uživatelské role jsou jedním ze základních nástrojů, jak spravovat práva uživatelů na různých úrovní jejich působení v jejich skautské činnosti..

V tomto krátkém článku přinášíme souhrn odkazů, které vás navedou na správná místa na křižovatce nebo ve skautské nápovědě, kde je problematika nově velmi podrobně sepsaná. 

Na to, jak pracovat se skautISem v roli hlavního vedoucího oddílu se odkazuje část na skautské křižovatce.

Ve skautské nápovědě jsou pak skautIS role pro uživatele velmi podrobně rozepsané. 

Část nápovědy se věnuje i uživatelským rolím z pohledu pověřené osoby, která potřebuje provádět úpravy.

Většinu otázek byste měli nalézt právě v přiložených odkazech. Pokud byste stále ale potřebovali poradit, obraťte se na nás na podpora@skaut.cz .

Jan Chmelař

Asistent organizačního zpravodaje