Tvoříme Strategii 2030 pro skauting. Odpověz právě teď na první otázku!

Začínáme tvořit skautskou Strategii 2030. Bude pomáhat určovat hlavní oblasti rozvoje Junáka - českého skauta v nadcházejících letech. Hned na počátku se do tvorby může zapojit široká skautská veřejnost. A to odpovědí na několik úvodních otázek, zveřejňovaných postupně vždy v úterý odpoledne. Dnes je tu ta první (a druhá zas za týden).

Otázka číslo 1:

Jakých maximálně 5 věcí máme dělat více, lépe nebo nově, abychom v roce 2030 byli úspěšní? Jaké jedné až pěti oblastem máme (možná v oddílech, možná na střediscích, možná na celostátní úrovni, možná všude) v nadcházejících letech určitě věnovat zvýšenou energii? Které jsou ty podstatné z pohledu toho, co Ty sama/sám pokládáš za úspěšný rozvoj skautingu? Nejlépe odpovídej do 3 dnů od zveřejnění této otázky, ale diskuze bude otevřena i poté. 

Podrobněji: 

  • Strategie 2022 se blíží ke konci. Začínáme tvořit Strategii 2030, která bude představena Valnému sněmu 2024. Tvorba Strategie má 8 fází a více se o ní lze dozvědět v článku na Zpravodajství: https://bit.ly/3D3IeGk
  • Hned první fáze obsahuje zapojení široké skautské veřejnosti, a toto je její první krok. Další otázky budou následovat ve SkautFóru a na Zpravodajství a instagram.com/skaut o následujících úterých. 
  • Chceme slyšet každou odpověď, od začínajících roverů, přes zkušené střediskové vedoucí po oldskautky. Jednotlivé odpovědi vůbec nemusí být v dlouhém textu, pišme je ale tak, aby i při své stručnosti byly srozumitelné. 
  • Hledejme každá/ý vhodnou úroveň obecnosti vs. detailu svých odpovědí. Nejspíš někde mezi „výchova“ (to ve své obecnosti neřekne příliš) na straně jedné a „změnit bod 6 v odborce fyzik/fyzička“ (skutečně je to jedna z pěti klíčových věcí?) na straně druhé.)

Kudy je možné odpovídat na otázku? 

  • První možností je toto vlákno v celostátní facebookové činovnické skupině SkautFórum. Umožní nám nejen sbírat jednotlivé perspektivy, ale i si přečíst pohledy druhých. 
  • Druhou možností je tento Google formulář pro ty, kteří nejsou ve SkautFórum (a členství tam je samozřejmě možné požádat, stačí k tomu vyplnit jméno a číslo střediska) nepo pro ty, kteří nechtějí svoji odpověď psát veřejně a stačí jim, když si ji přečte tým pracující na tvorbě strategie. 

Pokud chceme společně utvářet budoucnost skautingu, od oddílů po celou organizaci, je na místě, abychom na počátku společně, ale každá/ý za sebe, napsali, co pokládáme za důležité. Využij tuto příležitost a nenechej si své názory pro sebe. Díky! 

Se stiskem levice

Marek Baláš - Čiča | strategie@skaut.cz
zpravodaj pro strategii, Výkonná rada