Tři termíny, tři online setkání a 11 diskuzních témat aneb nabídka online strategických besed

Využijte možnost podílet se na směřování organizace a rozhodování o tématech vznikající Strategie 2030 a řekněte svůj názor na chystaných večerních online diskuzích.

Nabídka zejména pro ty, kteří nemají z časových či jiných důvodů možnost zúčastnit se ve svém okolí prezenční debaty pořádané skautským krajem či okresem, Skautským institutem nebo třeba domovským střediskem.

Během tří večerů se postupně zaměříme na všech 11 diskuzních témat. Provedeme nejprve prioritizační aktivitu (tedy seřadíme témata podle toho, jak jsou pro nás důležitá a jak moc považujeme za potřebné, aby byla součástí Strategie 2030) a poté se budeme ve skupinách paralelně věnovat 3-4 tématům avizovaným v daném termínu.

Doporučujeme připojení přes počítač – budeme využívat nejen meet, ale i jamboard.

  • v pondělí 29. 5. 2023 od 20 do 22 hodin to budou témata Bezpečný skauting, Dospělí v organizaci, Rangers a Roveři a Skautské vzdělávání pro budoucnost
  • ve čtvrtek 1. 6. 2023 od 20 do 22 hodin můžete vybírat mezi tématy z oblasti výchovy a komunikace – Environmentální výzvy, Kvalita skautské výchovy, Rozvoj duchovního života a Skautská výchova pro budoucnost
  • v pondělí 12. 6. 2023 od 20 do 22 hodin se zaměříme na témata spadající do oblasti růstu – Aktivní šíření skautingu, Udržitelný růst organizace a Klubovny, tábořiště, základny

Všechny tři večery se potkáme na stejném meetu meet.google.com/​vnh-uyxx-duz.

Připomínáme, že přehled besed otevřených široké skautské veřejnosti, je k dispozici na Křižovatce (včetně přehledné mapky). Stejně tak zde jsou i všechny potřebné informace a podklady potřebné k uspořádání strategické besedy právě u vás – v rámci střediskového setkání, volebního sněmu nebo jiné vhodné příležitosti. Není to nic složitého a jsme přesvědčeni, že debaty mohou přinést posun také vaší jednotce.

Těšíme se na setkání na některé z online diskuzí.

Ondřej Vokál – Vokin, náčelník a vedoucí PS NJ pro strategii
Šárka Jechová – Mája, členka Náčelnictva, členka PS NJ pro strategii
Marek Baláš – Čiča, zpravodaj VRJ pro strategii