Máš v oddíle skauty a skautky, přecházející do roverského věku? Zapoj je do testování Roverského kompasu, určeného právě jim

Dospívající skauti a skautky stojí na přechodu k roverskému společenství. Stejně jako skautští nováčci dostávají Nováčka, aby se zorientovali ve skautském prostředí, připravujeme pro RS Kompas. 

Kompas je prvním a základním materiálem, se kterým se začínající roveři a rangers mají setkat. Seznamuje je s cíli a náplní roverského programu. Je to interaktivní výchovný nástroj, který provází RS prvním rokem v roverském společenství. Nezáleží na tom, zda je jedinec členem roverského kmene, roverské družiny ve svém domovském oddíle, či je ve svém okolí jediným v tomto věku. Kompas je připravený pro všechny.

V rámci revize roverského programu chceme Kompas nechat testovat v praxi, abychom ho mohli v zimě upravit a připravit na oficiální zveřejnění. To by mělo proběhnout na Oboku 2024.

Jako vedoucí oddílu můžeš své dospívající skauty a skautky podpořit v nové etapě skautského života tím, že jim o testování Kompasu řekneš, a pomůžeš jim přihlásit se do testování.

Formulář k přihlášení najdeš zde.

Testování Kompasu je jednoduché. Má 4 podmínky:

  • přečíst si celý Kompas (cca 34 stran A5),
  • splnit min 3 úkoly z celého Kompasu (úkolů je tam 10),
  • vyplnit dlouhý dotazník do konce listopadu (přijde v průběhu testování)
  • zúčastnit se společného setkání.*

*Půjde o skupinový rozhovor více testovačů, v ideálním případě osobní, možné i online. Osobní setkání chceme uspořádat na Roverské poradě a/​nebo na Miquiku, případně ve velkých městech ve Fórech SI.

Kompas bude koncem srpna dostupný online, i v papírové variantě. Tu zašleme přihlášeným roverům a rangers do jejich schránky.

Za tým revize roverského programu
Tereza Hotová – Kapuca