Svojsíkův závod jako příležitost potkat se a poznat se

Svojsíkův závod dávno není jen o tom přivézt si diplom s co nejmenší číslovkou! O čem tedy je? Je to příležitost, kdy si družina vyzkouší, jak umí spolupracovat, komunikovat, zjistí jaké jsou její silné stránky a co by měla posílit. Ale také je to akce, kde se setká s dalšími skauty a skautkami mimo své středisko. Třeba úplně poprvé! Je to příležitost ke vzájemnému obohacení - výměně zkušeností, navázání přátelství a spolupráce třeba napříč vašimi regiony. Jak tyto cíle můžete jako pořadatel či jako vedoucí družiny posílit? Čtěte dál, přinášíme řadu tipů.

1) Příležitost potkat se

Co mají společné tyto věty, pronesené v různých oddílech?

 • “Mohli bychom zkusit na táboře ty batikovaný trička jako jsme na Svojsíkáči viděli u těch Sluníček” 
 • “Co kdybychom si letos vyměnili tábořiště s klukama z vedlejšího města? Říkali, že jezdí někam do Orlických hor, tam to ještě neznáme! Napíšu Medvědovi, od posledního závodu jsme v kontaktu.”
 • “Holky, podívejte přinesla jsem ty odborky co plnili ti super kluci, jak vařili na závodech hned vedle nás! To musíme zkusit taky!”
 • “Taky se těšíš na náš první okresní roverský dýchánek? Doufám, že Žirafa a Gorila z Dolní Lhoty berou kytary, loni na Svojsíkáči hráli tak skvěle, že jsem s nima zpívala dlouho do noci. A taky prý už jsou rovery ta družina Lvů z Horní Lhoty, jak jsme s nima byli v týmu na společnou hru.”
 • “Zítra jdu na kafe s Břečťanem. Líbilo se mi, jak jim fungují rádci a rádkyně, tak ho trochu vyzpovídám. A na oplátku mu ukážu, jak jsme začli se stezkou, letos to taky chtějí zkusit. Ale bez té úvodní hry na závodech by mě nenapadlo se s ním dát do řeči.

Ano, je to Svojsíkův závod! A navíc takový, který krom závodění nabídl něco navíc. Závod pro skauty a skautky je totiž možné využít jako příležitost, jak se potkat dalšími družinami a oddíly z vašeho regionu. Ať už jsou u vás základní kola okresní, středisková či pro kohokoliv, kdo má chuť přijet. Pro mnohé je účast na závodě tradicí, vyhradí si pro něj čas a dorazí na něj v hojném počtu. Chyťte tedy příležitost za pačesy a přidejte závodu nový rozměr!

Co to může přinést družinám?

 • nové kontakty a možná i přátelství
 • vzájemnou inspiraci
 • pocit sounáležitosti - mají něco společného jako ostatní (například že nejsou jediná družina, co plní stezky) 
 • ale i v něčem pocit unikátnosti (jako jediní zahajují schůzku písničkou s tanečkem)

Co to může přinést regionu? 

 • Základ regionálnímu roverskému společenství
 • Líheň budoucích pořadatelů základních kol závodu (snadněji se utvoří tým z někoho, kdo má společné zážitky) nebo dalších regionálních akcí
 • Základ budoucích členů rad jednotek (okres, středisko, …).
 • V případě potřeby se mohou seznámené oddíly vzájemně podpořit například jet spolu na tábor, jet spolu na mezinárodní akci, vyměnit si tábořiště
 • Dlouhodobá vzájemná inspirace například při zakládání družinového systému, zavádění stezek

Jsem pořadatel - co můžu udělat?

Zkuste se podívat, kde je ve vašem závodu prostor pro setkání mezi družinami. Může jít o malé drobné aktivity (drobná hra), ale možná ještě stihnete větší kroky, například protáhnout závod o jedno přespání. Konkrétní tipy:

 • Na úvod probíhá seznamovací hra, kde je potřeba komunikovat mezi dvěma družinami - například s drobnou úpravou lze využít seznamovací bingo
 • Večer je pro účastníky připravena čajovna, kde si mohou povídat s ostatními
 • Družina předem pošle svoji charakteristiku. Následně na akci obdrží charakteristiku jiné družiny (bez názvu družiny) a má za úkol zjistit komu patří. 
 • Družina část akce absolvuje dohromady s další družinou (například cestu mezi stanovišti)
 • Společná kooperativní hra v průběhu akce (například při čekání na sečtení výsledků) Inpirace z HRA Družin 21 a HRA Družin 22 
 • Program Tržiště nápadů - každá družina si připraví inspirativní program pro ostatní (viz chystám program)
 • Aktivita “Jak to je u vás” kde si družiny sdílejí jak to u nich funguje na konkrétní témata. Například jak u vás zahajujete schůzku, jak probíhají nástupy, jak probíhá slib, jaké jsou oblíbené písničky k táboráku… Družiny mají přichystanou tabulku a postupně do ní získávají odpovědi
 • Odpočinkový koutek pro vedoucí s kávičkou a dobrotami - přirozeně se zde budou shlukovat a povídat si.
 • Pokud víte, že některý oddíl má dobré kytaristy a jiné zase zásobu deskovek, poprosíte je o pomoc s doprovodným programem
 • Na jednodenní závod přidáte dobrovolnou možnost přespání před či po akci například u vás v klubovně, v místní škole či ve stanu poblíž startu závodu.

Jsem vedoucí - co můžu udělat?

 • Na závodě si začít povídat s další družinou například při čekání na start
 • Nabídnout pořadatelům drobný doprovodný program například vzít kytaru a hrát, vzít frisbee, tradiční rukodělka, …
 • Připravit pro družinu aktivitu, kde musí získat info alespoň od x družin
 • Domluvit se s vedoucími, které znám, že na místě při čekání si zahrajeme společnou hru a tím se naše družiny seznámí

2) Příležitost poznat se

Kromě poznání se s dalšími skauty a skautkami ve tvém regionu přináší Svojsíkův závod jedinečnou příležitost pro dužiny: poznají sami sebe, jako družinu. Mimo rámec vlastních akcí zjistí, jak jako parta a tým fungují, jak si umí poradit s více či méně čekanými úkoly důležité pro praktický život. Ale! Aby si skutečně odnesli tyto cenné informace do svého družinového života potřebují zpětnou vazbu. Takovou která jim ale skutečně ukáže něco konkrétního. Dokáže to číslovka na diplomu? Nemyslíme si!:)

Pojďme se zaměřit na to jak posílit zpětnou vazbu, je to ostatně jeden z modulů závodu. A je dobré nad ním skutečně přemýšlet v celém kontextu závodů. Kde všude a jak konkrétně zpětnou vazbu posílit a zkvalitnit? Přináším opět řadu tipů. Stáhni si minimetodiku v materiálech na webu závodů a inspiruj se. 

 - - -

Máte dotazy týkající se Svojsíkova závodu? Mrkněte na web závodu nebo se obraťte na štáb na svojsikac@skaut.cz. Ať se závody vydaří a užijete si je ať už v roli pořadatelské nebo jako vedoucí vašich oddílů. 

 - - -

za štáb Svojsíkova závodu
Martina Hanyková