Středoevropské jamboree 2022 otevírá registraci

Středoevropské jamboree 2022 s názvem IRIS se bude konat 2.–⁠12. srpna 2022 v Praze, v areálu Výstaviště. Celá akce s mottem "Palette of the World" bude oslavovat myšlenku rozmanitosti a pestrosti. Registrace se otevře 30. listopadu 2021.

Středoevropské jamboree neboli Central European Jamboree (CEJ) je mezinárodní akce pro skauty a skautky ze zemí Visegrádské čtyřky. Koná se každé dva roky a o její pořádání se střídají skauti z Polska, Česka, Maďarska a Slovenska. Příští léto se setkáme opět u nás, a to právě v Praze, kde v roce 1931 tradice Středoevropských jamboree začala.

Kdo se může akce účastnit?

Nezletilí účastníci musí být registrovanými členy naší organizace ve věku 14–⁠17 let. Dospělí členové Junáka se mohou akce zúčastnit jako vedoucí jedné z patrol (Patrol Leader) nebo jako členové Mezinárodního servisního týmu (IST).

Všichni nezletilí účastníci musí být součástí patroly. Tu tvoří 9 účastníků a dospělý Patrol Leader, který za ně bude v průběhu akce zodpovídat. V ideálním případě by mělo jít o členy jednoho oddílu či střediska, kteří spolu skautskou činnost běžně provozují. Pokud by se nepodařilo sestavit kompletní patrolu, je možné kontaktovat český kontingent na adrese cej2022cz@skaut.cz.

Pro všechny platí povinnost prokázat se COVID Passem podle aktuálních nařízení, který bude platný po celou dobu akce. V případě certifikátu o provedeném testu to může znamenat povinnost se během akce opakovaně otestovat na vlastní náklady.

Na co se těšit?

Středoevropské jamboree nabízí mladým skautům a skautkám mnoho zajímavých příležitostí, ať už jde o pestrý program, inspiraci nebo mezinárodní přátelství. Zároveň je to skvělá možnost zažít atmosféru světových jamboree v komornější a dostupnější podobě. Účastníci se mohou těšit na různorodé sportovní aktivity, večerní ceremoniály, objevování zajímavých lokací našeho hlavního města a také sdílení zkušeností se skauty z jiných zemí.

Členové IST budou pomáhat s chodem celé akce. Mohou si zvolit, zda se chtějí věnovat programu, zázemí nebo třeba komunikaci. Zároveň ale budou mít čas na to, aby si akci patřičně užili. Mohou se těšit na pohodové chvilky v mezinárodním kolektivu nebo doprovodný program připravený přímo pro ně.

Jak se registrovat?

  • Registrace startuje 30. listopadu a potrvá do konce února nebo vyčerpání míst. Kapacita pro české zájemce je omezena na 40 patrol a přibližně 200 členů IST.
  • Odkaz na registrační systém bude zveřejněn na webu. Vzhledem k tomu, že jde o mezinárodní akci, bude registrace dostupná pouze v anglickém jazyce.
  • Patrolu na akci registruje vždy její Patrol Leader, který vyplní požadované údaje za všechny její členy. Kromě základních informací o účastnících bude třeba vyplnit také ID (číslo pasu nebo občanského průkazu), dietní a zdravotní omezení nebo informaci o tom, zda je daný účastník plavec či neplavec. Členové IST se na akci registrují samostatně. Kompletní soupis požadovaných informací k registraci bude dostupný na webových stránkách.
  • Platba bude spuštěna v únoru 2022. Výše účastnického poplatku se bude pohybovat okolo 6000 Kč, pro Patrol Leadery a členy IST bude cena poloviční. Poplatek bude nutné uhradit vcelku za celou patrolu.
  • S dalšími dotazy je možné se obrátit na emailovou adresu registration@cej2022.cz.

Za tým IRIS Central European Jamboree 2022
Hana Kolářová - Hadka

Foto zdroj: Výstaviště Praha