Společný seminář k získání odborných činovnických kvalifikací (OČK) a Kurz lektorských dovedností

Společný seminář k získání odborných činovnických kvalifikací (OČK) a Kurz lektorských dovedností proběhne o víkendu 19. – 20. února 2022. Přihlašování spustíme v říjnu. 

Jedná se již o druhý společný seminář – první proběhl v únoru 2021 online. Zatím nedokážeme odhadnout, v jakém formátu druhý seminář bude, zda nám epidemická situace umožní realizovat jej prezenčně. Pokud by to možné bylo, preferujeme prezenční setkání v Praze. Je ale možné, že současně nabídneme i online variantu. Pokud by prezenční setkání vůbec možné nebylo, seminář proběhne online stejně jako v letošním roce. Součástí semináře bude i Kurz lektorských dovedností (KLD). Ten je jednou z možností k prokázání lektorských dovedností (společné podmínky všech OČK).

Seminář je jednou z možných cest k získání OČK

Odborné činovnické kvalifikace opravňují skautské vzdělavatele ke zkoušení u čekatelské i vůdcovské zkoušky (případně umožňují garantování skautských zdravotnických kurzů). Jsou to tedy velmi úzce zaměřené kvalifikace, určené primárně pro činovníky působící na kvalifikačních skautských kurzech. Seminář je jednou z možných cest k získání OČK. Nejedná se tedy o běžný vzdělávací víkend otevřený komukoliv. Je to vlastně způsob ověření odborných znalostí a didaktických dovedností z oborů čekatelských a vůdcovských zkoušek. Cesta k získání OČK je snazší, pokud má žadatel za sebou již nějakou vzdělavatelskou zkušenost. Letní kurzy jsou proto vhodnou příležitostí k působení v roli pomocných lektorů či instruktorů-elévů, kdy už můžete začít tvořit přípravu pro případnou žádost o OČK. Podmínkou bývá zpracování metodické lektorské přípravy pro vůdcovský (příp. čekatelský) kurz a je vždycky lepší, když vychází z konkrétní lektorské zkušenosti. 

K získání OČK není třeba čekat na seminář – žádosti lze podávat kdykoliv a jsou jiné možnosti, jak OČK získat i bez semináře (viz směrnice k oprávnění vzdělavatelů a obsahy jednotlivých OČK). Největší výhodou semináře je společné sdílení a inspirace mezi garanty a více uchazeči a obohacující zpětná vazba, kterou ke své přípravě obdržíte. 

Jaroslav Petřík – Australan

S případnými dotazy se obracejte na australan@skaut.cz