Skautská energie přišla o dodavatele, krizovou situaci usilovně řešíme

Po 8 letech úspěšného provozu přišla Skautská energie o dodavatele. Uprostřed bezprecedentního nárůstu cen energií ukončuje Kolibřík Energie, dosavadní dodavatel Skautské energie, dodávky plynu a elektřiny. Tým Skautské energie situaci usilovně řeší, komunikuje se zákazníky a hledá nového dodavatele. Skautská energie pokračuje.

Tým Skautské energie za podpory Výkonné rady a ve spolupráci s Pracovní skupinou Náčelnictva pro obchodní aktivity krizovou situaci řeší. Od pátečního večera, kdy dodavatel Kolibřík energy oznámil zákazníkům ukončení dodávek, dostali zákazníci Skautské energie již 2 e-maily od ředitele TDC a šéfa Skautské energie br. Tomáše Slavíka - Freda, tým Skautské energie zřídil call centrum a neustále aktualizuje web www.skautskaenergie.cz.

Zákazníci Skautské energie znají své možnosti, Skautská energie vyjednává novou nabídku s možnými dodavateli, zákazníci ale mají možnost i okamžitě odejít. Zákazníci budou dočasně převedeni na dodavatele poslední instance. Na webu www.skautskaenergie.cz najdou mimo jiné neustále doplňované odpovědi na často kladené dotazy, návody na ukončení plateb nebo na samoodečty energií.

Řešení krizové situace se vedle týmu Skautské energie usilovně věnuje i vedení organizace. Stanovené priority jsou následující. Prvním cílem je srozumitelně vysvětlit situaci zákazníkům, představit jim jejich možnosti a dát odpověď na podstatné dotazy. Druhým cílem je hledání nového řešení pro zákazníky Skautské energie. Třetím cílem je řešení právní otázky vztahu s dosavadním dodavatelem. Všechny tři cíle mají vysokou důležitost, první dva mají i vysokou urgenci. Očekáváme, že nové řešení pro zákazníky Skautské energie bude představeno do 14 dnů.

Pro obsloužení zákazníků jsou k dispozici e-mailové, telefonické a webové kontakty Skautské energie, vše na www.skautskaenergie.cz. Pod příspěvkem v uzavřené činovnické facebookové skupině SkautFórum je možné vkládat podněty a dotazy, které tým Skautské energie využívá při tvorbě návodů a odpovědí pro zákazníky, zveřejňovaných na webu Skautské energie.

Děkujeme mnohým z Vás za vyjádřenou podporu, stejně tak zcela rozumíme zklamání. Jsme si plně vědomi závažnosti situace a dopadu na domácnosti, klubovny i další zákazníky a tým Skautské energie dělá vše, abychom ji řešili co nejlépe a nejrychleji. Jsme si vědomi i dopadu na dobré jméno projektu i možného dopadu na dobré jméno skautingu, podnikáme kroky, abychom takový dopad minimalizovali. Skautská energie nabízela po 8 let vítanou službu mnoha zákazníkům a jsme přesvědčeni, že tomu tak bude i v budoucnosti. Obchodní aktivity nadále vnímáme jako významný a potřebný pilíř finanční stability pro rozvoj a růst skautingu.

Petr Vaněk - Permi | petr.vanek@skaut.cz
místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti