Skauti a skautky na táboře vedou vlastní program jen výjimečně. Aneb co nám řekly Sondy o našich táborech

Možná si ještě vzpomenete, že jste začátkem prosince vyplňovali Sondy do skautského světa, které se věnovaly táborům. Děkujeme všem, kteří se zapojili, bylo vás více než 900! Přinášíme vám souhrn toho, co jsme v Sondách zjistili.

Sondy byly zaměřeny primárně na dvě věci. Tou první byla délka táborů, spokojenost vedoucích s nastavením délky a pojmenováním případných překážek které brání prodloužení táborů. Druhým tématem pak bylo zmapování, jak se holky a kluci zapojují do chodu tábora, jak ovlivňují jeho program a jak vlastně program na táborech vypadá. Výsledky pro nás s ohledem na využívání prvků skautské výchovné metody zajímaly primárně u skautů a skautek, nicméně ukázalo se, že stav věcí se příliš neliší oproti vlčatům a světluškám. Výsledky staví na zkušenosti z táborů v roce 2022.

S výsledky táborových Sond se můžete seznámit v této prezentaci

Tématikou táborů mj. i v souvislosti na fakta ze Sond navazují také články v nejčerstvějším čísle Skautského světa, které doporučujeme vaší pozornosti: Co nám o táborech řekly Skautské sondy?Jak vypadají dnešní tábory a jak podpořit jejich vedoucí?

Pro nás je zajímavé zjištění, že téměř čtvrtina skautů a skautek se vůbec nepodílí na stavbě ani bourání tábora. Stejně tak velký potenciál vnímáme v tom, aby se skautky a skauti více zapojovali do programu tábora nikoliv jen jako jeho konzumenti, ale jako jeho aktivní tvůrci. Zejména v těchto tématech vám v následujícím období chceme přinášet praktické tipy nebo příležitosti, kde si tyto tipy můžete sdílet mezi sebou navzájem.

Bára Tichavová - Rozárka
místostarostka a zpravodajka pro program