Setkání k nemovitostem 2024 – program

Sobota 10. 2. 2024

8.00 snídaně

9:00 zahájení (hlavní sál)

9:15  informace z ústředí (hlavní sál)

9:50 přestávka, káva, čaj

10:00-11:15 Jak stavět s ohledem na šetrný provoz a snižování nákladů. (Skoba, Hlípa, Kuba) – hlavní sál
Vyfukováním cigaretového kouře do vody klubovna nevznikne aneb tudy ne přátelé. Letmý průvodce stavbou klubovny od A-Z.

11:15-11:45 přestávka, káva, čaj

11:45-12:30 program na výběr

 • Nenáročná adaptační opatření kolem kluboven (Kohi)  program proběhne venku

  • Během programu se podíváme do okolí klubovny na to, jak je připraveno čelit klimatickým výzvám. Budeme pracovat s kartami adaptačních opatření a pomocí nich navrhneme možné úpravy. Během diskuse tak pojmenujeme důležité otázky, které si musíme při plánování nenáročných adaptačních opatření zodpovědět.

 • Využití rekonstrukce klunovny v programu oddílu (Tom)  místnost 1 hlavní sál

  • Stavba či rekonstrukce klubovny nemusí být pouze doménou stavitelů. Jak takovou událost zapojit do dění v oddílech a středisku se společně podíváme na konkrétních příkladech.

 • Hledání spotřeby v objektu a vyčíslení úspor (Šuměnka)  místnost 3

  • Program představí metodiky společnosti Tereza využívané mezinárodním programem Ekoškoly a jeho skautskou mutací Ekoklubovny, které pomohou získat data o vašem dopadu na klima v různých oblastech (energie, voda, doprava, odpady, biodiverzita a další), monitorovat je a  připravit analýzu kluboven a nabízí možnosti, jak danou oblast zlepšit.
  • Materiál pro program

12:30 oběd

13:45-14:50 Finanční řízení nemovitostí (Olga) – hlavní sál

14:50-15:15 přestávka, káva, čaj

15:15-16:00 program na výběr

 • Nabídky, grantové programy a spolupráce se Skautskou nadací Jaroslava Foglara při realizaci projektu (Ještěr) v místnost xx
 • Potřeby jednotek a vzdělávacích akcí v klubovnách a základnách (Mýval) – místnost xx
 • Stavební ekologické materiály a jejich upcyklace (Zvonek) – místnost xx

  • Udržitelné stavební materiály a (znovuobjevený) fenomén upcyklace. Tváří v tvář klimatické změně je stavebnictví nuceno reagovat na nové výzvy jako je snižování uhlíkové stopy budov, tenčící se zásoby zdrojů a snižování demoličního odpadu i znečištění. Jakým směrem se ubírají současné trendy v architektuře a jak jsou aplikovatelné do skautských kluboven? Napovím - the future is plant-based and circular!

16:00-16:30 venkovní aktivita

16:30-17:15 Moudré klubovny – představení a stavba modulární skautské klubovny, zkušenosti z projektů jednotek. (Honza Tyrpekl) – hlavní sál

17:15-17:45 přestávka, káva, čaj

17:45-18:15 program na výběr

 • Personalistika ve správě kluboven a základen - práce se správci, dobrovolníky, jak je získat a udržet (Olga) - místnost xx
 • Spolupráce s municipalitou při výstavbě a rekonstrukci nových kluboven (Ještěr, Vít Lebeda) - místnost xx
 • Komentovaná prohlídka areálu Vinice a jejího vzniku (Figy - správce základny

18:30-19:30 výměna zkušeností a inspirace – prezentace vlastních projektů I (Vít Lebeda – financování klubovny Dolní Životice) – hlavní sál

19:30 večeře

20:15 večerní program – nepovinný výběr

Diskuzní skupiny

 • Jednotný rezervační systém v klubovnách a základnách
 • Vše kolem tábořišť – vyhledávání, nákup, správa, pronájmy
 • Spolupráce jednotek a ústředí v oblasti nemovitostí
 • Jiné dle přání účastníků

Další nabídka

 • Konzultace vlastních záměrů a projektů s architektem
 • Interaktivní hra na klimatické téma
 • Praktická analýza a dobré zkušenosti fungování základny Vinice
 • Konzultace s přítomnými lektory - nabídka témat níže

22:00 společné zakončení dne, další program dle přání účastníků

Neděle 11. 2. 2024

8:00 snídaně

9:00-10:00 Výměna zkušeností a inspirace – prezentace vlastních projektů II
nebo
Financování staveb a rekonstrukcí prostřednictvím lokálního fundraisingu (Záložka)

10:00-11:00 Tábořiště – vyhledávání, získávání – hlavní sál

11:00-11:30 Zakončení setkání

S kým se na setkání se můžete potkat

Zvonek – Jana Zavřelová
Architektka, co po studiích zjistila, že vlastně nechce stavět a tak raději rekonstruuje a snaží se změnit Brno v cyklisticky příznivé město.

Tom – Tomáš Kozel
Mlynář Kaprálova mlýna, co ukazuje studentům souvislosti měnícího se světa. 

Hlípa – Zdeněk Kotala
Původně jsem dceři chtěl postavit barák, nakonec z toho je klubovna a nejen pro ni, ale to se tak v IT stává, že se projekt rozroste. 

Kohi – Marta Veselá
Lektorka a metodička environmentálního vzdělávání, momentálně pracuji v SI v krajině a učím v komunitní škole.

Ještěr – Ivo Brzobohatý
Člen správní rady Nadace Jaroslava Foglara, nadšenec do skautských nemovitostí všeho druhu a jejich zajištění. V poslední době má úspěchy zejména při vyhledávání nových tábořišť a jejich nákupy.

Záložka – Bára Zálohová
Fudraiserka tělem i duší, specialistka na získávání financí na cokoli, v poslední době také expertka na závěti.

Skoba – Petr Knorr
Celý život se motám kolem počítačů a elektriky, ale opravdovou energií je pro mne udělat něco pro ostatní.

Alex Bernardová – Šuměnka
Koordinátorka agendy klimatické změny v Junáku – českém skautu. Vystudovaná ekoložka, zažila důsledky klimatické změny v přímém přenosu a ráda by, aby bylo skautům (a nejen jim) maximálně přirozené chovat se tak, aby pro nás i naše okolí byly co nejmenší.

Témata, která se nám nevešla do programu, ale je možné je v průběhu setkání konzultovat

 • Dotační podpora a financování projektů prostřednictvím grantů, konzultace konkrétních řešení (Tom)
 • Udržitelné a efektivní fungování provozu základny (Tom, Skoba, Hlípa, Kuba)
 • Podpora a spolupráce se Skautskou nadací Jaroslava Foglara (Ještěr)
 • Založení vlastní skautfundingové kampaně na Darujme.cz (Ještěr, Bára)
 • Možnosti lokálního fundraisingu na financování projektů (Bára, Mýval)
 • Stavba nové Moudré klubovny (typový projekt klubovny) (Honza Tyrpekl)
 • Správa majetku (Olga)