Dva nové semináře pro začínající hospodáře jednotek a hospodáře akcí. Již v červnu 2023 v Praze. Neváhej a přihlas se!

Rád/a by ses zapojil/a do hospodaření na středisku? Budeš mít na starosti hospodaření větší akce nebo tábora? Právě pro tebe pořádáme pilotní semináře o víkendu 17.-18. 6. 2023 v Praze na ústředí. Čekat můžeš nejen načerpání znalostí, ale také praktický nácvik a sdílení fungující praxe.

Přijeď na:

  • seminář pro začínající hospodáře středisek (víkend 17.-18. 6. 2023)
  • seminář pro hospodáře akcí (jen sobota 17. 6. 2023)

část o hospodaření akcí bude společná pro oba semináře

společné přihlašování zde do 31. 5. 2023 

Kdy: 17.-18. 6. 2023

Kde: v Praze na ústředí, Senovážné nám. 24

Cena: 0-500 Kč (pouze cena jídla)

Na co se můžeš těšit – program

Pro hospodáře akcí:

  • hospodaření akcí – co, kdy a jak zajistit, aby jsi dobře zvládl/​a zadministroovat velkou akci na středisku, tedy jak sestavit rozpočet, jak uhlídat doklady a peníze, jak sestavit vyúčtování akce, jak pracovat s rezervou a co udělat s případným ziskem nebo ztrátou,
  • ukázky v h.skautingu – a co ti v práci hospodáře umí pomoci.

Pro začínající hospodáře střediska ještě:

  • úvod do hospodaření střediska – co obnáší funkce hospodáře střediska a možnosti rozdělení hospodářské oblasti mezi více lidí, nemusíš být na to sám/​a, jak dobře nastavit role a vnitřní kontrolu,
  • finanční řízení, tvorba rozpočtu – jak se na hospodaření podívat plánovacími brýlemi a jak pracovat s rozpočtem střediska,
  • čtení účetních výkazů – vysvětlení, co jsou pro středisko povinné výkazy, jak se tvoří, ale hlavně co z nich o středisku můžeš vyčíst a k čemu slouží,
  • hospodářská zpráva, vnitřní předpisy – jak si upravit oblast hospodaření na středisku a jak o hospodaření mluvit na střediskové radě,
  • a samozřejmě prostor pro dotazy.

V případě dotazů či připomínek pište prosím na e-mail hospodareni@skaut.cz.

Abychom předešly nyní časté otázce, odpovíme na ni už zde: Můžu se připojit online? I proto, že se jedná o první běh těchto seminářů, proběhnou pouze naživo.

Těšíme se na vás v Praze,
Ellie, Olga a Liška