Semináře od Skautů na Zemi v novém roce

I v novém roce nabízíme skautským činovníkům starším 15ti let možnost dalšího vzdělávání prostřednictvím odboru Skauti na Zemi. Jak mluvit v oddíle o náročných tématech bez jednoznačných odpovědí, jako je např. klimatická krize? Pomůže vám seminář Práce s kontroverzními tématy. Dvoudenní seminář Vedení diskuzí nabízí možnost rozvinout svoje komunikační dovednosti tak, abychom mohli diskuzí prozkoumávat téma, nikoliv se pohádat.

Seminář Práce s kontroverzními tématy

Záměrem semináře je prozkoumat, jak se lze ve skautském programu věnovat komplexním tématům bez jednoznačných odpovědí a přitom udržet bezpečné prostředí pro účastníky a účastnice ve skautských oddílech či na kurzech.

Je určen pro skautské vedoucí i skautské vzdělavatele a vzdělavatelky, kteří se ve své praxi nechtějí vyhýbat náročným tématům, která na základě společenské diskuze ve skupině vyvstávají.

Seminář proběhne v sobotu 4. 2. 2023 od 9 do 17 hod v NaZemi v Brně (Kounicova 42), možnost přihlašování zde do úterý 24. 1. 2023. Seminář se bude konat v případě, že se přihlásí 8 a více osob. Seminář je realizován s podporou odboru Skauti na Zemi a je akreditovaný MŠMT. Účast na semináři je zdarma, podmínkou je být registrovaným členem či členkou Junáka starší 15ti let a úspěšná absolvence kurzu. V rámci semináře bude zajištěn i oběd a drobné občerstvení během dne.

Seminář povede Eliška Hanzlová - Pampeliška, která je zároveň skautská vzdělavatelka a zná kontext vedení oddílu či přípravy skautského kurzu, a Martin Jestřábek - Džestr z organizace NaZemi. Podrobné info zde.

Seminář Vedení diskuzí

Záměrem tréninkového semináře je rozvoj facilitátorských dovedností při vedení diskuzí tak, aby diskuze směřovala k prozkoumávání tématu, hlubšímu přemýšlení a posunu diskutujících. Je určen pro skautské vedoucí i skautské vzdělavatele a vzdělavatelky, kteří se ve svých oddílech či týmech dostávají do pozice přípravy a vedení diskuzí v programech.

Dvoudenní seminář proběhne v pátek 10. 2. a v sobotu 11. 2. 2023 vždy od 9 do 17 hod v NaZemi v Brně (Kounicova 42), možnost přihlašování zde do úterý 31. 1. 2023. Seminář se bude konat v případě, že se přihlásí 8 a více osob. Seminář je realizován s podporou odboru Skauti na Zemi a je akreditovaný MŠMT. Účast na semináři je zdarma, podmínkou je být registrovaným členem či členkou Junáka starší 15ti let a úspěšná absolvence kurzu. V rámci semináře bude oba dny zajištěn oběd a drobné občerstvení během dne.

"Společně si vymezíme kvality diskuze jako pedagogického nástroje z hlediska obsahu i procesu diskuze. Budeme se věnovat reflexi facilitátorské role z pohledu moci a otázce, jakými zásahy a metodami může facilitátorka kvality diskuze rozvíjet. Prostor bude i pro vyzkoušení diskuzních metod, které jsou alternativou k otevřené diskuzi," říká Eva Malířová - Dajda z organizace NaZemi, která seminář povede. "V rámci druhého dne semináře je vyhrazena velká část prostoru pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení diskuze a podporování kvalit diskuze: sledování, vyjasňování, shrnování, přerušování, propojování příspěvků, práce se záznamem. Věnujeme se také otázce, jak s respektem reagovat v obtížných situacích. Pracuje se v menších skupinách i společně." Další info zde.

Oba semináře jsou realizovány v rámci projektu Neformální vzdělávání v Junáku z programu OPVVV.

Josefa Kolmanová