Seminář Vedení diskuzí 1 a 2 - tréninková setkání od NaZemi

7. 12. 2021 a 10.1. 2022 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-14 lidí Přihlašování do 1. 12. 2021

Záměrem tréninku Vedení diskuzí 1 je rozvoj facilitátorských dovedností při vedení diskuzí tak, aby diskuze směřovala k prozkoumávání tématu a k posunu přemýšlení diskutujících.

Na setkání si vymezíme kvality diskuze jako pedagogického nástroje z hlediska obsahu i procesu diskuze. Budeme se věnovat reflexi facilitátorské role z pohledu moci a otázce, jakými zásahy a metodami může facilitátor kvalitu diskuze rozvíjet. Prostor bude i pro vyzkoušení dovedností a diskuzních metod, které jsou alternativou k otevřené diskuzi.

Tréninkové setkání Vedení diskuzí 2 (navazující na Vedení diskuzí 1) vyhrazuje velkou část prostoru pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení diskuze a podporování kvalit diskuze: sledování, vyjasňování, shrnování, přerušování, propojování příspěvků, práce se záznamem. Budeme se také věnovat otázce, jak s respektem reagovat v obtížných situacích. Pracovat budeme v menších skupinách i společně.

Seminář povede Eva Malířová (Dajda).

Seminář je pro řádné členy Junáka financován z projektu Neformální vzdělávání v Junáku - českém skautu.

Přihlašování zde do 1.12.2021

---

Při plánování seminářů zohledňujeme možnost další vlny pandemie, program tomu bude skrze potřebná opatření přizpůsoben (konání v menším počtu, online, příp. odklad s ohledem na nařízená omezení) a všechny přihlášené budeme o situaci průběžně informovat.