Sdílení skautských (skoro)průšvihů. Poslechněte si záznam streamu a pomozte mapovat rizika skautské činnosti

Jaká doporučení vyplývají z první analýzy skautských (skoro)průšvihů? Proč a jak své průšvihy sdílet? A co přimělo rovery vzít odpovědnost za své bezpečí do vlastních rukou? To všechno a mnoho dalšího se dozvíte ve streamu.

Každý někdy udělá chybu, i skautský vedoucí. Díky průšvihům přijímáme opatření ke snížení rizik a trénujeme reakce na krizové situace. Jenže svá ponaučení si většinou necháváme pro sebe, ostatním se s vlastními chybami moc nechlubíme. A to i přesto, že naše zkušenosti mohou dobře posloužit ostatním oddílům, stejně jako tomu našemu.

"Jako lektoři bezpečnosti moc dobře nevíme, jestli to, co vykládáme účastníkům našich kurzů, odráží realitu v oddílech. Zmapování rizik, se kterými se oddíly nejčastěji potýkají, je jedním z největších přínosů Sdílení skautských (skoro)průšvihů," řekl v živém vysílání 27. února 2024 garant OČK Táboření a bezpečnost Jakub Jasaň - Rogalo.

Ve vysílání jsme důkladně představili dotazník ke sdílení skautských (skoro)průšvihůFórum sdílené chyby k identifikaci ponaučení ze skutečných průšvihů. Tento dvouhodinový program můžete sami uspořádat na setkání vedoucích ze střediska, okresu či kraje, nebo na skautském kurzu.

Báře Markové, oddílové rádkyni královéhradeckých Štik, pomohla technika mapování rizika během přípravy prvního samostatného roverského vodáckého puťáku. "V nenadálých situacích byli všichni zvyklí spoléhat se na hlavní vedoucí, ta s námi však tentokrát nejela. Díky společnému mapování rizik vzal každý kus odpovědnosti do vlastních rukou. Trénovali jsme pak třeba práci s házečkami a záchranu z vody."

Milan Hanuš - Jelen, vedoucí 77. oddílu Lososi v Hradci Králové, popsal zkušenost se sdílením chyb v Prázdninové škole Lipnice, ve které také působí. Na metodice PŠL stojí i Sdílení skautských (skoro)průšvihů. "Na základě pravidelného sběru dat má PŠL soubor doporučení pro řízení rizika, který se jmenuje Žlutá kniha. Je v ní například pravidlo odpočinku pro řidiče před návratem z kurzu, neboť statistiky ukázaly, že řízení vyčerpanými instruktory je závažným rizikovým faktorem."

Na konci vysílání jsme představili i první soubor doporučení pro skautskou činnost, která jsme formulovali při analýze případů ze Skautské krizové linky. Jsou to však případy specifické - vedoucí si s nimi nevědí rady, žádají o konzultaci. Mnohem větší množinu (skoro)průšvihů, které se dějí a vedoucí je vyřešili samostatně, nemáme dosud zmapovanou. Pomozte nám s tím a nasdílejte nedávný (skoro)průšvih ze své činnosti!

Kam dál?
Záznam vysílání Chyby, které se nemusely stát: sdílej své skautské (skoro)průšvihy
Web prusvihy.skaut.cz

Jaroslav Petřík - Australan
australan@skaut.cz