Registrace na HelpDesk 2023 je ukončena

Podrobnější informace k programu a registraci na celostátní vzdělávací setkání pro střediskové týmy – HelpDesk 2023 – najdete na www.helpdesk.skaut.cz.

Patronování

Pro loňský úspěch chceme i letos nabídnout střediskovým týmům patrona či patronku. Věříme, že vám mohou pomoci přijít na nové nápady při přemýšlení nad aktuálními cíli.

Plánujete ve středisku nějaké změny? Chcete vaše středisko za rok někam posunout? Stanovujete si vůbec nějaké cíle? Daří se vám jich dosáhnout? To vše můžete se svým patronem řešit, tak neváhejte a přihlaste se s týmem!

Kdo přijede do lázní?

Na HD přijede i Výkonná rada. S jednotlivými zpravodaji se potkáte nejen na programech v roli lektora, ale budete je moci oslovit i v rámci sobotního večera. Představí novinky, které pro nás připravují, a zásadní témata, kterými se v současné době zabývají. Odstartují debaty s pracovní skupinou Náčelnictva ke Strategii 2030.

Pro vedoucí středisek a okresů a jejich zástupce je připravena zejména programová linka Fungující tým. V rámci ní můžete navštívit program Vedoucí střediska je personalista, Jak předat oddíl/​roli dobře aneb Nástupnictví v praxi, program Bezpečné prostředí, Začlenění dospělého nováčka, Nenásilná komunikace, Mentoring jako přirozená věc ve skautingu, či Řešení krizových situací.

Zájem o skauting roste a roste tak i naše organizace a jak se rozvíjí naše střediska a oddíly. Ustojí nápor zájemců, jsou na něj přiraveni? Programová linka Rozvoj a růst je tu pro vedoucí středisek a okresů, jejich zástupce, organizační zpravodaje nebo tajemníky střediska. Hlavním programem této linky bude Udržitelný růst, navázat můžete programem Vize, cíle, strategie střediska, dále Program o G-suite nástrojích pro spolupráci, o SkautISu, program Vznik nových oddílů a středisek, posledním programem z této programové linky je všudypřítomná Administrativa střediska.

Kvalita programu a viditelnost ve společnosti udělala z Junáka největší dětskou organizaci. Jak toto udržet i v rámci svého regionu, kde váš okres nebo středisko působí? Jak si ve vašem okolí zajistit finanční či personální podporu? Tyto otázky se budou probírat v programové lince Středisko ve společnosti, která cílí zejména na mediální zpravodaje a fundraisery střediska. V rámci hlavního programu Jak udržet středisko viditelné představí tisková mluvčí Bára Trojak tipy a rady, na ni naváže Permi, zpravodaj pro komunikaci, programem Skauti a společenská témata, další program představí Skautský institut, který bude mluvit zejména o své nabídce pro střediska. Na programu Web výkladní skříň střediska se představí možnosti, jaké středisko má, když chce rozjet svůj web. Posledním programem jsou Základy grafiky.

Junák je především výchovnou organizací a nositelem tohoto poslání jsou zejména střediska. Jsou garanty kvalitní výchovy v oddílech, a proto je programová linka Udržitelnost a výchova. Hlavním tématem je Podpora výchovy na středisku a program povede koordinátor výchovných zpravodajů Australan. Na tento program více do hloubky naváže workshop Jak pracovat s vedoucími oddílu. Co je v rozvoji rádců důležité ukáže program Podpora rádců na středisku a okrese. Program Roveři nad zlato ukáže, v čem je důležité tuto výchovnou kategorii nepřehlížet a jak s ní na středisku pracovat. Důležitým programem této linky je Bezpečí dětí a duchovní výchova. Poslední je program Připravujeme SZ/​ZVaS a jak připravit smysluplný program pro setkání skautů a skautek v parametrech velké akce.

Programová linka Zdravé finance cílí na hospodáře středisek a okresů, členy revizní komise, správce majetku nebo skautské stavebníky. Hlavním programem je Finanční plánování a řízení ve středisku, další programy v této lince jsou pak zaměřeny na jedno z témat a proberou ho více do hloubky: Nástroje financování, Klubovny a tábořiště, Správa majetku. Součástí této linky je i program pro členy revizní komise Revizní metodika.

Kompletní informace o programech najdete na webu akce.

Kdy a kam

Kdy? 31. 3. – 2. 4. 2023

Kde? Františkovy Lázně

Co je to? celostátní vzdělávací setkání pro střediskové týmy

https://www.helpdesk.skaut.cz

Za Tým HelpDesku
Petra Daněčková (Peťule)