Rádcovský zápisník 2.0 jede poprvé na tábor! Proč si ho nezapomenout sbalit

Proč vzít Rádcovský zápisník 2.0 na tábor? Pomůže tobě jako vedoucí/mu oddílu i rádcům a rádkyním. Budete na táboře diskutovat, jak bude vypadat další skautský rok? Jmenujete nové rádce a rádkyně? Přemýšlíte, jak motivovat ty stávající do dalšího roku? Zápisník je při všech těchto věcech fajn parťákem. Hlavně ale taky parťákem pro samotné družiny. 

Co v Rádcovském zápisníku 2.0 najdeš? 

#rady #tríčky #hříčky #fígle #metody #podpora

V zápisníku je prostor si zapisovat a zkoušet. Na bílých stránkách lze najít hromadu užitečných informací, tipů a triků pro rádcování. Na barevných stranách pak rádce/​rádkyně najde prostor pro sebe a svoji družinu. Jsou připravené tak, aby pomohly zapisovat si vše, co v družina během roku potřebuje.

Proč ho vzít na tábor jako vedoucí?

Obsah zápisníku může být osnovou toho, o čem si při předání odpovědnosti za družinu s rádcem/​rádkyní potřebuje vedoucí oddílu popovídat. Udělejte si čas si společně sednout v týpku u ohně nebo na louce a popovídat si, co to znamená být rádcem/​rádkyní družiny. U toho si třeba vytvořte vlastní originální obal desky zápisníku. Domluvte se, jak bude vaše spolupráce probíhat (oddílová rada, kde má hledat rádce/​rádkyně podporu aj.). 

> Využijte k tomu listy Rádce a rádkyně skautské družiny, Rádce/​rádkyně v oddílové raděJá a můj/​moje vedoucí.

Na táboře je taky prostor pro oficiální předání zápisníku a funkce. Třeba při některém ze slavnostních oddílových ohňů nebo při ohni, u kterého se sejde jen družina s rádcem a vedoucím oddílu - může to být milá motivace do práce se zápisníkem, ale taky do samotného rádcování. Věnujte rádcům/​rádkyním čas se se zápisníkem seznámit a prostor doptat se na věci, na které v něm narazí a nebudou jim jasné. Nová družina společně s rádcem či rádkyní může vyplnit listy Karta člena/členky družiny.

Prostor pro družinu

Tábor je skvělá příležitost pro to, aby měla družina dost času a prostoru pro stmelení a prožití společných dobrodružství. Vyhraďte na táboře čas jen pro družiny. I tady má zápisník své místo! Pomůže vám družiny zapojit do táborového chodu.

Co chce družina dělat na táboře nebo ve školním roce? Ať si to s rádcem/​rádkyní sepíšou do Zážitkovníku a vyberou, co chtějí zažít na táboře. Do Hláškovníku patří všechny hlášky, co padnou.

Družina si spolu s listy Příprava programu může naplánovat, co v čase jen pro sebe chtějí dělat. Družinovou výpravu si mohou zkusit připravit s listy Příprava výpravy. Zhodnotit bezpečnost aktivit mohou s listem Myslím na bezpečnost. Ke zpětné vazbě mohou zkusit použít list Náladoměry.

Vaří družiny ve službě? Ať si před táborem nachystají recepty na listy Naše oblíbené recepty!

Využijte Rádcovský zápisník 2.0 k podpoře družin v samostatnosti a stmelení jejich party!

Nikdy jsi o Rádcovském zápisníku neslyšel/​a? Mrkni na jeho obsah na radce.skaut.cz. 

Ywen - Eliška Omelková
koordinátorka programových projektů